Fefac wil verduurzamen, maar stelt geen harde doelen

30-09-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Oogst van sojabonen. Fefac wil verantwoorde inkooppraktijken bevorderen en stelt daarom bijvoorbeeld meer eisen rond het gebruik van verantwoorde soja. - Foto: Canva/fotokostic
Oogst van sojabonen. Fefac wil verantwoorde inkooppraktijken bevorderen en stelt daarom bijvoorbeeld meer eisen rond het gebruik van verantwoorde soja. - Foto: Canva/fotokostic

De Europese voerorganisatie Fefac presenteerde vorige week nieuwe duurzaamheidsambities. De ambities zijn er, maar harde doelstellingen worden er (nog) niet aan gekoppeld.

De Europese veevoerorganisatie Fefac heeft nieuwe duurzaamheidsambities gepresenteerd op een congres. Enkele aanwezigen leverden nogal wat commentaar op de ambities. Die waren te ‘soft’, het waren te veel richtlijnen in plaats van harde doelen en de aanwezigen zouden meer inzet willen zien voor ontbossingsvrij veevoer. Fefac-voorzitter Asbjørn Børsting verzekerde hen dat de ambities slechts ‘het begin zijn van een reis van meetbare voortgang’.

Wat staat er precies in de ambities die Fefac opstelde en welke beloftes doet de organisatie?

Ambitie 1. Bijdrage aan klimaatneutrale veehouderij via veevoer

De eerste ambitie is om bij te dragen aan een klimaatneutrale veehouderij door middel van voer. Naast dat de voersector onderzoek doet naar onder andere mogelijkheden voor methaanreductie, zegt Fefac zich in te (gaan) zetten voor invoering van PEFCR Feed en de Feed LCA Database.

PEFCR staat voor Product Environmental Footprint Category Rules. Het is een methode om de milieuprestaties van diervoeders te meten. In de Feed LCA (Life Cycle Analysis) Database staan data over de milieuprestaties van belangrijke ingrediënten voor veevoer. De toezegging die Fefac doet, is het gebruik van deze middelen te stimuleren door het houden van trainingen, workshops en webinars.

Ambitie 2: Efficiëntie van grondstoffen en nutriënten vergroten

De tweede ambitie is om de efficiëntie van grondstoffen en nutriënten te vergroten. Het is volgens de organisatie de taak van de mengvoerfabrikant om voer samen te stellen dat verder gaat dan ‘alleen het voorzien in de fysiologische behoeften van het dier’. Voor het meten van de voerefficiëntie is de voederconversie de traditionele prestatiemaatstaf. Fefac zegt dan ook toe zich in te blijven zetten voor het rapporteren van de voederconversie voor alle diersoorten op EU-niveau.

Daarnaast zegt de voerorganisatie vanaf volgend jaar te rapporteren over het aandeel van niet-consumeerbaar voedsel in de Europese voerbranche als een maatstaf van duurzaamheid.

Ambitie 3: Bevorderen van verantwoorde inkoop grondstoffen

Ten derde wil Fefac verantwoorde inkooppraktijken bevorderen. Hiervoor is de organisatie bezig met een update van de Soy Sourcing Guidelines. In januari 2021 moet die er liggen. De Guidelines zijn een set aan vereisten die reflecteren wat de Europese voerbranche ziet als de belangrijkste criteria voor verantwoorde soja. Het zijn aanbevelingen, bedrijven kiezen er zelf voor ze al dan niet te volgen.

In de upgrade van de richtlijnen zullen meer eisen voor verantwoorde soja staan en staat een mechanisme om markttransparantie voor ontbossingsvrije soja waar te maken. Naast de update van de richtlijnen zet Fefac zich in voor het verzamelen en publiceren van gegevens over de hoeveelheid verantwoorde en ontbossingsvrije soja die in Europa wordt gebruikt.

Ambitie 4: Bijdragen aan verbeteren gezondheid en welzijn vee

De vierde ambitie is het bijdragen aan het verbeteren van gezondheid en welzijn van landbouwhuisdieren. In de Farm-to-Fork-strategie van de Europese Commissie staat het doel de Europese verkopen van antibiotica voor landbouwhuisdieren voor 2030 te verminderen met 50%. In dat opzicht zet Fefac zich in om diervoederoplossingen te stimuleren die het gebruik van antibiotica verminderen en om de implementatie van goede hygiëne in de hele diervoederketen te stimuleren.

Ambitie 5: Verbeteren sociaaleconomische omgeving en veerkracht veehouderij

Ten slotte wil de voerorganisatie de sociaaleconomische omgeving en de veerkracht van de veehouderij verbeteren. Daarvoor wil Fefac data verzamelen over de verschillende productietechnieken van fabrieken in relatie tot bijvoorbeeld energie-efficiëntie en emissies. Ook zet de organisatie zich in voor goede communicatie om verkeerde informatie over de veehouderij tegen te gaan, in het bijzonder over de productie van diervoeders.

Weinig meetbare doelstellingen

De ambities omvatten dus weinig meetbare doelstellingen. De vraag is of die er in de toekomst vanuit Fefac wel gaan komen, want ‘het gaat er niet om alle leden in heel Europa te dwingen aan dezelfde drempels te voldoen’, aldus Fefac.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Kloosterman
Meer over


Beheer