Fijnstofproject Gelderse Vallei boekt resultaat

24-06-2020 | Laatste update op 02-03 | |
Aan de Rav-lijst zijn drie systemen toegevoegd die fijn stof verminderen in pluimveestallen.
Aan de Rav-lijst zijn drie systemen toegevoegd die fijn stof verminderen in pluimveestallen.

Dankzij het meerjarig fijnstofproject in de Gelderse Vallei staan sinds kort drie nieuwe technieken op de landelijke Rav-lijst.

Dat betekent dat ze een door de overheid erkende emissiereductiefactor hebben. Een vierde techniek volgt naar verwachting binnenkort en drie andere technieken kunnen via een andere registratie worden gebruikt. Dit is het resultaat van een serie pilots die de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), zo maakte Hilko Ellen (Wageningen UR) woensdagochtend bekend in een webinar van het PEV.

Drie ionisatietechnieken al op de lijst

Drie ionisatietechnieken staan al op de lijst, namelijk van Freshlight Agri, Serutech Agri en StaticAir. De reductiepercentages van fijnstof zijn vastgelegd op 31 respectievelijk 52 en 16%. De laatste twee zijn geregistreerd voor vleeskuikenstallen, de eerste voor alle soorten pluimvee, behalve eenden. Een vierde techniek van Smits Agro/VFA, eveneens ionisatie, ligt op dit moment ter beoordeling bij de TAP-commissie (Technische Advies Pool) en komt naar verwachting binnenkort op de lijst.

Bruikbaar via andere registraties

Drie andere technieken zijn bruikbaar via andere registraties (een ander BWL-nummer): Granovi, Inno+ en Veko-Ventilatie. De ionisatietechniek van JPE/Boon/Gasolec bleek volgens de metingen in de praktijk geen noemenswaardig verschil in de fijnstofconcentratie op te leveren en wordt door de leveranciers verder ontwikkeld. Komend jaar gaat PEV nog aan de slag met twee andere technieken, waar eerst vooronderzoek naar is gedaan: een uv-ionisatietechniek van Aquamar, en een methode met het sproeien van micro-organismen door Animal Live Plus Poultry.

Erkenning van haalbare en betaalbare technieken

In de pluimveedichte Gelderse Vallei besloten regionale overheden in 2017 de handen ineen te slaan om de ontwikkeling en erkenning van nieuwe fijnstofreducerende technieken te bespoedigen. De vier Foodvalley-gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Renswoude kwamen samen met de provincie Gelderland en de veehouderijsector met een plan om de emissie van fijn stof te gaan reduceren. Voor de uitvoering van het regioplan werd het PEV opgericht. De insteek: komen tot versnelde erkenning van haalbare en betaalbare technieken, die bij voorkeur ook het binnenklimaat verbeteren (dus niet alleen end-of-pipe), en die in bestaande stallen kunnen worden toegepast.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur
Meer over


Beheer