Fiscale afspraken over fosfaatrechten aangevuld

Sprake van staking als melkveehouder alle koeien en fosfaatrechten verkoopt.

De fiscale afschrijving op fosfaatrechten gebeurt in alle gevallen naar tijdsgelang. Verder is er sprake van fiscaal staken van het melkveebedrijf als een ondernemer fosfaatrechten en melkkoeien verkoopt. Toepassing van een zogenoemde stakingslijfrente is dan mogelijk. Dat zijn enkele afspraken over de fiscale behandeling van fosfaatrechten tussen LTO Nederland en de koepel van 4 grote agrarische accountantskantoren VLB enerzijds en de belastingdienst anderzijds.

Einddatum afschrijving fosfaatrechten

Voor de afschrijving van aangekochte fosfaatrechten wordt fiscaal gezien een einddatum gehanteerd van 31 december 2027. De afschrijving begint op het moment van aankoop, ook al geldt een zogenoemd niet benut fosfaatrecht voor een heel kalenderjaar. Op een fosfaatrecht dat op 1 oktober wordt gekocht kan in dat jaar nog 3 maanden worden afgeschreven. De afschrijving is gebaseerd op het aantal maanden die resteren tot en met 31 december 2027.

Aftrek stakingslijfrente

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de stakingslijfrente-aftrek zijn nog eens bevestigd en duidelijk benoemd. Het is in ieder geval noodzakelijk dat alle fosfaatrechten en melkkoeien verkocht worden. Dan wordt de gehele melkveehouderij beschouwd als gestaakt. De staker kan dan een stakingslijfrente kopen (bij een erkende verzekeraar) of gebruik maken van banksparen en daarmee belasting besparen.

Verleasen van fosfaatrechten

De inkomsten uit verleasen van fosfaatrechten met een koopoptie aan het eind van de leaseperiode vormen belaste winst. Maar in deze specifieke situatie hoeft niet direct fiscaal afgerekend te worden over de gehele opbrengst. Er moet dan wel sprake zijn van voldoende risico over de hoogte van het eindbedrag.

7 aanvullingen

Afgezien van voornoemde situaties zijn er nog een paar zeer specifieke technische zaken duidelijk gemaakt die voor een beperkt aantal gevallen van toepassing zijn.

Het gaat om in totaal 7 aanvullingen op eerdere afspraken in de werkgroep ‘fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij’. Die zijn gemaakt na invoering van fosfaatrechten in 2018. Dergelijke afspraken zijn bedoeld om zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf te verschaffen over de fiscale gevolgen voor melkveehouders. De afspraken zijn een belangrijke verduidelijking voor de praktijk, maar niet per definitie voor iedereen en alle situaties bindend.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.