Flink meer Nederlandse bacon naar Britse markt

16-12-2022 | |
Bacon. Nederland voerde in de eerste negen maanden van dit jaar 83.290 ton bacon uit naar het Verenigd Koninkrijk.
Bacon. Nederland voerde in de eerste negen maanden van dit jaar 83.290 ton bacon uit naar het Verenigd Koninkrijk. - Foto: Misset

De Nederlandse export van varkensvlees en daarvan gemaakte producten vertoont de laatste jaren een gestage groei.

Met name aan bacon gaat dit jaar aanzienlijk meer naar de Britse markt dan in 2020, maar ook bij vers en diepvries varkensvlees is sprake van een toename. Bij de Denen, de belangrijkste concurrent, is het beeld meer gevarieerd, met een bescheiden toename bij bacon en een forse afname bij vers varkensvlees. Dat blijkt uit data van de Britse douanedienst die desgevraagd zijn verstrekt door het land- en tuinbouwschap AHDB.

Flinke groei export naar VK

Ons land voerde in de eerste negen maanden van dit jaar 83.290 ton bacon uit naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat was 41% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en 39% meer dan in januari tot en met september 2020. Bij Denemarken ging het om een export van 42.569 ton wat op jaarbasis een toename met nog geen 7% vertegenwoordigt. De Nederlandse export aan bacon is nu zo goed als dubbel zo groot als die van de Denen terwijl dat voor 2020 vaak andersom was.

Danish Crown gaat een nieuwe baconfabriek bouwen in Engeland

Bij vers varkensvlees is Denemarken wel veruit koploper. Tot en met eind september dit jaar ging het daarbij om 55.551 ton, maar dat was wel een stuk minder dan de 67.049 ton in 2021 laat staan de 79.299 ton van 2020. Vergeleken met dat laatste jaar is dus sprake van een daling met 30%. Nederland is bij vers varkensvlees een veel kleinere leverancier met dit jaar 18.019 ton, dat is 2.000 ton minder dan een jaar geleden maar juist 3.000 ton meer dan in dezelfde periode in 2020, een toename met bijna 20%. Dat de Denen hier terrein verliezen, staat niet los van het besluit van Danish Crown om een nieuwe baconfabriek te bouwen in Engeland. Die factor wordt volledig ‘gevoed’ met varkensvlees van Deense boeren en het bedrijf zal niet inkopen bij Britse varkenshouders, heeft een woordvoerder van Danish Crown bevestigd.

Invoer varkensvlees zal toenemen

AHDB verwacht in een analyse van de Britse varkensmarkt dat de invoer van varkensvlees de komende periode verder zal toenemen. Dat moet ook wel omdat de Britse varkensstapel gestaag kleiner wordt. Analist varkensmarkt Freya Shuttleworth: “De totale import van varkensvlees en daarvan gemaakte producten ligt nu nog zo’n 8% lager dan voor de pandemie. Die import zal nu blijven groeien. Uit de jaarlijkse landbouwtelling van het plattelandsministerie Defra bleek dat het aantal fokzeugen per 1 juli 18% lager lag dan een jaar eerder. Als je daarbij de voortdurende kostendruk bij de producenten bij telt, dan is het onwaarschijnlijk dat we snel een herstel zullen zien in de Britse slachtcijfers.”

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur
Meer over


Beheer