Flynth: Regeling Vervroegde Uittreding snel invoeren

Flynth pleit voor versnelde invoering van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Dit zou werkgevers kunnen helpen in de coronacrisis, stelt de accountant- en adviesorganisatie.

Eind vorig jaar publiceerde het kabinet een wetsvoorstel, waarin onder andere staat dat werkgevers afspraken met oudere werknemers moeten kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een strafheffing over betaald moet worden. De Regeling voor Vervroegde Uittreding zou per 1 januari 2021 moeten ingaan. Flynth zou graag zien dat dit deel van het wetsvoorstel versneld in werking treedt.

Als de wet is ingevoerd, kunnen werkgevers hun medewerkers van 2021 tot 2025 in de drie jaar voor hun AOW-leeftijd een bedrag meegeven. Dat bedrag zal na vermindering met de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen gelijk zijn aan het nettobedrag van de AOW-uitkering. Hierover is de werkgever dan geen RVU-heffing verschuldigd.

Versoepelde regeling naar voren halen

De RVU-regeling wordt voor de periode 2021-2025 versoepeld, maar Flynth wil eigenlijk dat de regeling eerder ingaat. “Een versnelde invoering van de versoepeling van de RVU-heffing kan helpen voor de doorstroom op de arbeidsmarkt”, zegt Ed Schregardus, Senior Tax Manager en Beleidsmedewerker van het Bureau Vaktechniek Fiscale Zaken bij Flynth. “Door het grote aantal flexwerkers onder jonge werknemers is het aandeel jonge werknemers dat hun baan verliest waarschijnlijk onevenredig hoog. Bovendien zal de arbeidsmarkt op slot gaan en de doorstroming stagneren. Het gevolg daarvan is dat de leeftijdsopbouw binnen bedrijven uit balans raakt. Daarnaast hebben veel oudere werknemers moeite om gezond te blijven werken tot de pensioengerechtigde leeftijd en willen zij graag eerder stoppen met werken, maar kunnen zij dit nu vaak niet om financiële redenen.”

Meerdere voordelen werkgevers

Het versoepelen van de RVU-regeling biedt werkgevers volgens Flynth meerdere voordelen. Zo kunnen oudere werknemers die moeite hebben om langer door te moeten werken en niet hebben kunnen voorzien in een extra spaarpot alsnog eerder te stoppen. Werkgevers krijgen meer ruimte om jongere werknemers in dienst te kunnen houden die anders gedwongen zouden moeten afvloeien. “Om de versoepeling te realiseren, zal een deel van het wetsvoorstel eerder aangenomen moeten worden en zo spoedig mogelijk in moeten gaan. Wij zien daar absoluut mogelijkheden voor”, zegt Schregardus. “De contouren van het wetsvoorstel liggen er immers al. Dit deel van het voorstel kan eenvoudig worden afgesplitst van de andere elementen waarvoor wel meer voorbereidingstijd van marktpartijen nodig zal zijn.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.