Doorgaan naar artikel

FNLI: herstel disbalans energiebelasting

Foto: ANP

Foto: ANP

De Nederlandse Levensmiddelenindustrie wil een ander systeem voor energiebelasting en subsidies.

Door de disbalans in de huidige systematiek van heffingen en subsidies wordt het voor voedingsmiddelenbedrijven moeilijker om hun duurzaamheidsambities waar te maken. Dat zegt de koepel van levensmiddelenindustrie FNLI. De FNLI doet daarom een oproep aan de onderhandelaars en de informateur voor een nieuw kabinet, voor een eerlijker inrichting van energieheffingen en -subsidies voor de energietransitie.

Ongelijkheid

Er is nu sprake van een grote ongelijkheid in de systematiek waardoor levensmiddelenbedrijven onevenredig hard geraakt worden. Sommige levensmiddelenbedrijven betalen sinds vorig jaar tot 400% meer aan zogenoemde ODE-heffing, terwijl de gemiddelde toename in de industrie 140% bedraagt. En de ‘grote industrie’ die draait op olie en steenkool is vrijgesteld van de heffing stelt de FNLI.

De ongelijkheid wordt nog verder vergroot doordat de bedrijven in de levensmiddelensector nauwelijks tot geen aanspraak kunnen maken op de subsidie terwijl diezelfde grote industriebedrijven juist wel subsidie ontvangt.

Beheer
WP Admin