FNLI: hoge ODE-heffing, maar geen SDE-subsidie

01-10-2021 | |
Wekzaamheden in een bakkerij. De ODE-heffing is voor veel levensmiddelenbedrijven fors gestegen. Foto: Ronald Hissink
Wekzaamheden in een bakkerij. De ODE-heffing is voor veel levensmiddelenbedrijven fors gestegen. Foto: Ronald Hissink

De levensmiddelensector betaalt hoge ODE-heffingen, maar profiteert niet van de SDE-subsidies. Volgens brancheorganisatie FNLI ontbreekt daardoor vaak het geld om te verduurzamen.

De Opslag Duurzame Energie (ODE) is een doorn in het oog voor de levensmiddelensector. Daarom is de VVD-motie, die eind vorige week werd aangenomen door de Tweede Kamer, een stap in de goede richting, stelt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Maar het is bij lange na niet genoeg, zegt een woordvoerder.

“De afgesproken € 125 miljoen komt niet in de buurt van de disproportioneel gestegen ODE-heffingen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Niet alleen de bakkerijen worden hierdoor hard geraakt, maar bijvoorbeeld ook het mkb in de metaalsector, rubber en kunststof, interieurbouw en meubels en de mobiliteit.”

Beter evenwicht

De VVD-motie houdt in dat het kabinet € 125 miljoen moet vrijmaken om de ODE-heffing op elektriciteit voor het bedrijfsleven te verlagen. Met deze heffing financiert de overheid de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie’ (SDE++). De FNLI vindt dat er een beter evenwicht moet komen tussen ODE-heffingen en SDE-subsidies, zegt de woordvoerder. “De levensmiddelenindustrie is een van de industrieën die vooroploopt met het terugdringen van de CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot per kilo product in deze sector daalt zelfs ieder jaar. Maar de huidige uitwerking van het Klimaatakkoord is voor de levensmiddelenindustrie geen stimulerende, maar juist een remmende factor.”

Tot 400% meer heffing

Ten eerste is de ODE-heffing voor veel levensmiddelenbedrijven fors gestegen. Volgens de woordvoerder betalen sommige levensmiddelenbedrijven tot zelfs 400% meer heffing in 2020 dan in 2019. “Daarmee legt de ODE-heffing een onevenredig hoge financiële druk in de levensmiddelenmiddelensector. Met name in vergelijking tot de bijdrage van de zware industrie, waar de gemiddelde stijging ongeveer 140% is. De ODE-heffingen zijn onevenredig verdeeld over bedrijven die gas- en elektriciteit verbruiken.”

ODE-heffing legt een onevenredig hoge financiële druk in de levensmiddelenmiddelensector

Het tweede grote bezwaar van de FNLI is dat bedrijven die veel ODE-heffing betalen, nauwelijks subsidie kunnen krijgen via de SDE-regeling. “De subsidies zijn vaak gekoppeld aan verduurzamingstechnieken die niet relevant zijn voor de industrie, zoals bijvoorbeeld de opslag van CO2.”

FNLI: opheffen van de onbalans

De onbalans tussen ODE-heffingen en SDE-subsidies heeft grote gevolgen. Bedrijven hebben daardoor vaak geen geld meer om de fabrieken te verduurzamen, zegt de woordvoerder. “Dat zijn bovendien vaak bedrijven waarvoor de overstap van gas op elektriciteit nog geen optie is, omdat de infrastructuur die nodig is voor een dergelijke elektrificatie er nog niet is.” De FNLI pleit voor het opheffen van de onbalans, zegt de woordvoerder. “Hierbij valt te denken aan een aanpassing van de inrichting van de ODE, het betalen van de ODE uit de algemene middelen of een dekkende compensatieregeling voor de ODE-heffingen die meer dan 140% zijn gestegen sinds 2020. Ook is meer aandacht nodig voor de infrastructuur die deze bedrijven nodig hebben om de energietransitie te realiseren.”

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Engwerda
Jan Engwerda RedacteurBeheer