FNLI: met beter beleid kan voedingssector 50% gas besparen

22-06 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

​De Nederlandse voedingsmiddelensector kan in 2023 de helft minder gas verbruiken.

Maar de besparing zal slechts 10% zijn, want het overheidsbeleid is niet afgestemd op de voedingsmiddelenproducenten. Gillian Herpers, manager Duurzaamheid bij de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), noemde op een bijeenkomst in Driebergen van Topsector Agri & Food drie grote struikelblokken voor de voedingsmiddelenproducenten om meer energie te besparen. “De subsidies zijn onvoldoende toegankelijk voor veel voedingsbedrijven. De infrastructuur is niet op orde, vooral het elektriciteitsnetwerk in Amsterdam, Brabant en Limburg. En grote energieverbruikers worden onevenredig zwaar belast door de overheid. Geld dat ze uit moeten geven aan het betalen van belastingen, kunnen ze niet investeren in energiebesparing.”

Het efficiënter maken van de bedrijfsprocessen wordt niet gesubsidieerd

De overheid heeft een scala aan subsidie- en fiscale regelingen gericht op energiebesparing en verduurzaming (SDE, DEI, VEKI, TSE, EIA, MISA). Die zijn vooral gericht op de toepassing van nieuwe technologieën. Herpers: “Het efficiënter maken van de bedrijfsprocessen wordt niet gesubsidieerd. Terwijl daar ook veel energie is te besparen, soms tot wel 90%. Sommige subsidieregelingen hebben te hoge drempels om ervoor in aanmerking te komen. En soms valt een te klein deel van de investering onder de subsidieregeling. Wij vragen van de overheid om dat te verbeteren.”

10% gas besparen haalbaar

De FNLI schat dat 10% besparing op het gasverbruik in 2023 door de voedingsproducenten sowieso haalbaar is. Herpers: “Dat is gebaseerd op onderzoek van adviesbureau Water & Energy Solutions. Maar als die struikelblokken er niet waren, kan de sector in 2023 een besparing op het gasverbruik hebben gerealiseerd van 50%. Daar staat een toename in elektriciteitsverbruik van 15% tegenover. Energiebesparing is belangrijk. Energie die we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken, te betalen of te importeren.”

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer