FNV hekelt uitzendwerk in witboek

Werkgevers van uitzendkrachten ontduiken volgens vakbond FNV massaal de verplichte transitievergoeding als het werk stopt.

Vakbond FNV pleit voor meer rechten voor uitzendkrachten en een einde aan nul-urencontracten. Dat schrijft FNV in het op 9 september gepresenteerde witboek ‘Zekerheid is geen luxe’ over uitzendwerk in Nederland.

Aan de hand van een enquête onder duizend uitzendkrachten en interviews met bijna honderd van hen trekt de bond sombere conclusies over de manier waarop uitleners van arbeidskrachten met hun mensen omgaan.

Vergoeding niet uitbetaald

Net als gewone werknemers hebben ook uitzendkrachten, als de arbeidsovereenkomst eindigt, recht op een transitievergoeding op basis van het aantal gewerkte dagen. In de praktijk blijken hun werkgevers die echter in acht van de tien gevallen niet uit te betalen. Het zou volgens schattingen van FNV om in totaal € 15 miljoen tot € 20 miljoen kunnen gaan. Geld dat uitzendkrachten zo mislopen.

Regels in voordeel ombuigen

De FNV-aanbevelingen voor de politiek hebben vooral te maken met de manieren waarop bureaus hun uitzendkrachten goedkoop houden, zonder de regels te overtreden en die op oneigenlijke manier in hun voordeel om te buigen.

Ruim twee derde van de uitzendkrachten wordt gemiddeld zeven jaar van uitzendbaan naar uitzendbaan rondgepompt met nauwelijks zekerheid van werk en inkomen. Ruim een kwart zit zelfs in een uitzendcaroussel die al langer dan tien jaar duurt, concludeert vakbondsbestuurder Zakaria Boufangacha.

Uitzendperiode inkorten?

Naast het verbieden van de genoemde nul-urencontracten en het afschaffen van de nu nog voor uitzendbanen mogelijke uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht, wil de FNV dat de uitzendperiode drastisch wordt verkort tot eenmalig 26 weken. Die periode staat nu op 78 weken. “Na die 26 weken moeten uitzendkrachten automatisch meer zekerheid krijgen, zodat ze niet zomaar van de ene op de andere dag op straat gezet kunnen worden”, aldus Boufangacha.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.