Foliekaasprijs incasseert tikje

17-06 | |
Foto: Lex Salverda
Foto: Lex Salverda

De spotprijs voor de in plastic verpakte verse kaas beweegt zich ergens rond de € 2,95 per kilo.

Het aanbod van foliekaas lijkt de laatste weken toch iets groter dan de vraag. Dat weerspiegelt zich in de opbrengst. De spotprijs voor de in plastic verpakte verse kaas beweegt zich ergens rond de € 2,95 per kilo.

Melkaanvoer en gehaltes lopen snel terug

Dit is de prijs voor het Nederlandse product, Duitse foliekaas brengt minder op.

Of dit beeld snel zal veranderen, is de vraag. Door het warme weer lopen de melkaanvoer en de gehaltes in de melk snel naar beneden. Dat kan helpen om de prijzen iets in de benen te houden. Voor het overige is de markt kalm.

De Goudse natuurkaas blijft vrij stabiel in prijs en brengt gemiddeld zo’n € 3,30 per kilo op.

Italië vraagt meer melk

Op de vloeibare markt trekken door de lagere aanvoer en dito gehaltes in de melk de prijzen ook iets aan. Rauwe melk wint er een centje bij, magere melk nog iets meer. Dit komt ook doordat er vanuit Italië meer melk wordt gevraagd. Wellicht in verband met aantrekkend toerisme.

De roomprijs heeft in de voorbije week een beetje geschommeld, maar komt per saldo uit op ongeveer hetzelfde niveau als vorige week. Ondertussen is de boterprijs weer een beetje zwakker geworden.

Mageremelkconcentraat duurder

Mageremelkconcentraat is juist iets duurder geworden en wordt nu verhandeld voor prijzen rond de € 2,00 per kilo droge stof, duidelijk iets hoger dan vorige week. Daarmee is het gat tussen concentraat en magere melkpoeder iets verkleind, wat markkttechnisch gezien logisch overkomt. Mageremelkpoeder blijf hangen rond een prijs van zo’n € 2.600 per ton.

De melkpoedermarkt leek de laatste weken ietwat zwak en op de jongste veiling van GDT daalden de verkoopprijzen weer licht, maar als positief feit werd gesignaleerd dat China weer bij de kopers was. Dat geeft de handel moed.

Prognose: kaas en boter iets zwakker, vloeibaar product duurder, poeder stabiel.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

van der HorstBeheer