Fonterra door met onderzoek methaanreductie met zeewier

29-04 | |
Foto: Canva/Damocean
Foto: Canva/Damocean

De Nieuw-Zeelandse zuivelonderneming Fonterra gaat door met proeven om de methaanuitstoot te verminderen door gebruik van zeewier.

In 2020 is een proef begonnen met Sea Forest om Asparagopsis-zeewier als aanvullend voer voor melkkoeien te gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De proef gaat een nieuwe fase in, daarbij is een nieuwe overeenkomst afgesloten die leden van de zuivelcoöperatie als eerste toegang geven tot de nieuwe oplossing.

Volgens Jack Holden, algemeen manager duurzaamheid bij Fonterra, is door het vooral op gras gebaseerde rantsoen het al een van de zuivelproducenten met de kleinste CO2-voetafdruk wereldwijd. “We hebben echter de ambitie om in 2050 netto nul CO2-uitstoot te halen. Daarom investeren we in onderzoek en ontwikkeling en samenwerkingen om een ​​oplossing te vinden om de methaanemissies te verminderen”, aldus Holden.

Onderzoek naar veiligheid

Volgens eerder onderzoek heeft het specifieke zeewier het potentieel om een reductie van 80% te halen. “Dat is weliswaar onder laboratoriumomstandigheden en zal in de praktijk minder zijn, maar alle reducties tellen mee om het doel te halen”, geeft Holden aan. Uitgezocht moet worden of het supplement op basis van zeewier veilig is voor koeien en consumenten. Inzet van zeewier mag bovendien geen invloed hebben op de smaak en kwaliteit van de melk. Het onderzoek is tot nu toe uitgevoerd op een grote melkveehouderij met 900 melkkoeien op Tasmanië, en niet in Nieuw-Zeeland zelf. Uit proeven van Wageningen UR bleek de methaanremmende werking van stoffen uit zeewier, maar ook dat sommige stoffen schadelijk kunnen zijn.

Meerdere opties

De methode met inzet van zeewier is een van de opties die Fonterra onderzoekt. Een andere route is gebruik van bepaalde melkculturen die methaanvorming zouden kunnen remmen.
Fonterra werkt samen met Royal DSM om te kijken of methaanremmer Bovaer ook werkt onder Nieuw-Zeelandse landbouwmethoden met op grasland gebaseerde melkveehouderij.

Een andere proef met onder meer Nestlé en Dairy NZ richt is een volgens Fonterra veelbelovende met weegbree in het rantsoen. Dat zou de hoeveelheid geproduceerde stikstof en de CO2-uitstoot kunnen verminderen en zo mede de waterkwaliteit verbeteren.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur


Beheer