Fonterra peilt leden over andere financiering

27-01 | |
Foto: Boerderij
Foto: Boerderij

Fonterra peilt de mening van de leden over externe financiële inbreng en ook zeggenschap in de onderneming.

Het is een zaak die de leden tot nog toe steeds hebben afgehouden. Het bestuur onder leiding van voorzitter Peter McBride geeft in een mail aan de leden echter aan dat het bestuur intensief heeft nagedacht over de mogelijkheid van externe (financiële) deelname in de coöperatie en onderneming. Via een online-peiling wordt daar de mening van alle leden over gevraagd, zo meldt Interest.co.nz.

Weer mooie positieve resultaten

Waarom het bestuur hier extra aandacht voor vraagt, wordt niet duidelijk. Fonterra heeft na een tijd van grote financiële problemen, verliezen en herstructurering van het bedrijf vorig jaar voor het eerst weer mooie positieve resultaten gerapporteerd. Ook dit jaar lijkt Fonterra goed te draaien. Daarbij wordt de melkprijsprognose voor het lopende jaar steeds gunstiger. Zo bezien lijkt er geen reden tot zorg. Het bestuur van Fonterra geeft zelf geen hints waarom het dan toch naar andere financieringswijzes wil kijken.

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.