Fonterra voorspelt melkprijs van $ 9 voor 2022-’23

31-05 | |
Foto: Boerderij
Foto: Boerderij

Fonterra heeft de voorspelling voor de melkprijs van seizoen 2022/’23 vastgesteld op NZ $ 9 per kilo milksolids.

Omgerekend in euro’s is dat ongeveer € 41,50 per 100 kilo melk. Ten opzichte van de eerste voorspelling van vorig seizoen een verhoging van $ 1. Een jaar daarvoor werd nog een openingsprijs van $ 6,15 per kilo milksolids voorspeld.

Melkprijs 2021-’22 gecorrigeerd

De melkprijs voor dit seizoen staat nu op $ 9,30, nadat de prijs begin mei met 30 cent naar beneden is gecorrigeerd. CEO Miles Hurrell vindt dat Fonterra met deze openingsprognose een goede afspiegeling geeft van de aanhoudende vraag naar zuivel in combinatie met een beperkt wereldwijd aanbod. Groei van de melkaanvoer wordt geremd door hoge voer-, meststof- en energiekosten. Ondanks recente geopolitieke en Covid-19-gerelateerde gebeurtenissen die op korte termijn van invloed zijn op de mondiale vraag, zijn vooruitzichten op de lange termijn positief.

Veel onzekerheden

Een ruime spreiding van de openingsprijs tussen $ 8,25 en $ 9,75 per kilo milksolids geeft weer dat het concern met veel onzekerheden rekening houdt. Hurrell: ”Het gaat om de mogelijk verdere gevolgen van Covid-19, de volatiliteit op financiële markten en de wisselkoersen, de wereldwijde inflatiedruk en een krappere arbeidsmarkt.”

Ook noemt hij stijgende rentetarieven, geopolitieke gebeurtenissen en de gevolgen van hogere zuivelprijzen risicofactoren die een grotere bandbreedte in de prognose vereisen.

Bedrijfsresultaten lager

Het bedrijfsresultaat na afschrijvingen (Ebit) bedroeg in de 9 maanden vanaf augustus vorig jaar NZ $ 825 miljoen. Dat is een forse daling van $ 134 miljoen ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. De winst na belastingen bedroeg $ 472 miljoen, ook die daalde flink met $ 131 miljoen. Volgens Hurrell zijn lagere verkoopvolumes, aanhoudende druk op marges door de aanzienlijke hoge melkprijs en een snel verslechterende financiële situatie in Sri Lanka de belangrijkste oorzaken. Het land kampt met een snelle devaluatie van de Sri Lankaanse roepie ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dat drukt door op de divisie in het land die $ 81 miljoen aan schulden opbouwde.

Daarnaast wordt ook het conflict tussen Oekraïne en Rusland genoemd. Toch verkeert het bedrijf in een goede positie om de gevolgen van deze recente gebeurtenissen op te vangen en blijft de winstverwachting op 25 tot 35 cent per aandeel staan.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur


Beheer