Fonterra winnaar patentgeschil met start-up Perfect Day

06-09 | |
Desserts op plantaardige basis van start-up Perfect Day. - Foto: Perfect Day
Desserts op plantaardige basis van start-up Perfect Day. - Foto: Perfect Day

Fonterra heeft met succes bezwaar aangetekend tegen een patentaanvraag voor de productie van van fermentatie afgeleide eiwitten met zuivelachtige eigenschappen.

De aanvrager, de Amerikaanse start-up Perfect Day, heeft twee maanden om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

De aanvraag van Perfect Day richt zich op de productie van eiwitten met zuivelachtige eigenschappen door gebruik te maken van precisiefermentatie. Specifiek gaat het om alternatieven voor de twee belangrijkste wei-eiwitten β-Lactoglobuline en a-lactalbumine.

De aanvraag werd al in 2015 ingediend bij een octrooibureau in Australië. Na onderzoek werd de aanvraag in september 2019 gepubliceerd. Fonterra tekende vervolgens bezwaar aan. De zuivelgigant vindt de aanvraag onduidelijk. Daarbij zou het ontbreken aan vernieuwing en inventiviteit.

Octrooibureau: onderbouwing ontbreekt

Het octrooibureau is van mening dat uit de aanvraag onvoldoende blijkt hoe de uitvinding door een geschoold persoon kan worden uitgevoerd. Verder ontbreekt het in de aanvraag aan onderbouwing van claims. De organisatie geeft Perfect Day twee maanden om wijzigingen in te dienen, maar tekent daarbij aan niet te verwachten dat de vastgestelde tekortkomingen in deze periode worden opgelost.

Hoewel Fonterra zich primair blijft richten op productie van zuivel, zet de zuivelgigant ook zelf stappen in zuivelalternatieven. Recent werd in samenwerking met DSM een start-up opgericht om de ontwikkeling en commercialisering van van fermentatie afgeleide eiwitten te versnellen.

De twee bedrijven werken sinds 2019 samen aan de productie van eiwitten die de eigenschappen van zuiveleiwitten hebben maar door microfermentatie geproduceerd worden. Dat leverde onder andere veel nieuwe kennis en patentaanvragen op. Door een nieuw bedrijf te starten, kan deze kennis omgezet worden in commerciële producten. Tegelijk wordt binnen de start-up verder onderzoek gedaan naar de productietechniek.

Willem Veldman


Beheer