Food en agri dempt corona-effect voor Rabobank

11-02 | |
Topman Wiebe Draijer van de Rabobank geeft een toelichting op de financiele resultaten in 2020. - Foto: ANP
Topman Wiebe Draijer van de Rabobank geeft een toelichting op de financiele resultaten in 2020. - Foto: ANP

De nettowinst van Rabobank is in 2020 gehalveerd naar € 1,1 miljard. De fors lagere winst is een gevolg van de coronacrisis en de voortdurend lage rente. Food en agri-bedrijven lijken volgens Rabobank minder last te hebben van de crisis.

Het effect van corona is nog vertraagd door steunmaatregelen van de overheid, centrale banken en van de bank zelf. De bank verwacht dat in 2021 de kredietportefeuille verslechtert als de huidige steunmaatregelen aflopen. Dat is al verwerkt in de zogenoemde stroppenpot. Vanwege de effecten van corona op de economie en klanten is de voorziening voor slechte kredieten vergroot met ruim € 1,9 miljard, in 2019 was dat € 975 miljoen.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer kwalificeert 2020 als een ‘buitengewoon jaar voor de maatschappij, klanten en de bank zelf’. In de komende jaren worden in het kader van de herstructurering en kostenbesparing nog eens 5.000 banen geschrapt.

Food en agri stabiel

De totale kredietverlening van Rabobank is wereldwijd € 409 miljard aan het eind van 2020, dat was een jaar eerder nog € 418 miljard. Daarvan is ruim € 105 miljard uitgezet in de wereldwijde food & agrisector, 2% minder dan in 2019. Gecorrigeerd voor wisselkoersen is het vrijwel gelijk aan een jaar eerder volgens de toelichting op de jaarcijfers. De belangrijkste sectoren wereldwijd zijn zuivel (21% van het totaal), granen en oliezaden (19%) en dierlijke eiwitten (16%). Deze drie sectoren zijn samen goed voor 56% van de totale Food & Agri-portefeuille.

In Nederland is de F&A-portefeuille gestegen van € 38 miljard in 2019 naar € 40,3 miljard in 2020. Het aandeel van zuivel (inclusief melkveehouderij) in Nederland is met 29,1% duidelijk groter, het aandeel van dierlijke eiwitten is 15,1%, groente en fruit is goed voor 14,8%. Daarbij is het aandeel van zuivel iets gedaald, groente en fruit was in 2019 goed voor 12,3%.

Groeikansen in transitie voedselketen

Groeikansen ziet topman Wiebe Draijer onder meer in Food & Agri, onder meer via de transities in de voedselketen en energiesector, en in het aanjagen van verduurzaming in het algemeen. Draijer erkent dat de bereidheid van consumenten om daarvoor te betalen ‘er niet altijd lijkt te zijn’. De noodzaak is er wel om dat in te prijzen, investeringen moeten gecompenseerd worden. “Natuureffecten in de prijzen moeten duidelijk worden en dan kan er ook een vergoeding naar producenten”, aldus Draijer. Hij verwijst in dat verband naar een onlangs gestart initiatief voor opslag van CO2 in Afrika.

“Uiteindelijk gaat het per persoon om relatief kleine bedragen”, stelt Draijer vast. Op basis van de totale CO2-uitstoot van 8 tot 10 ton CO2 per Nederlander zou dat ruwweg neerkomen op € 160 tot € 200 per persoon per jaar bij een compensatieprijs van € 20 per ton CO2. Per maand is dat volgens Draijer vergelijkbaar met een Netflix-abonnement.

Corona-effect verschilt

De volledige effecten van corona op bedrijven verwacht Rabobank in 2021. De bank heeft een analyse gemaakt waarbij 3,7% van de totale kredietportefeuille is aangemerkt als kwetsbaar voor de gevolgen van corona. Dat komt neer op een bedrag van € 15 miljard. Daarin onder meer bedrijven in de foodservice inclusief horeca in Nederland, maar ook verwerkers van rietsuiker in Brazilië. 12% van de kredietportefeuille valt in de categorie beperkt kwetsbaar, daarin onder meer bedrijven in de categorie dierlijke eiwitten.

Voor 84% van de portefeuille gaat Rabobank uit van weinig gevolgen, in deze categorie vallen onder meer de sectoren groente en fruit, voer- en andere inputs voor agrarische bedrijven, foodretail en hypotheken voor woningen.

Kostenbesparingen en certificaten

Rabobank heeft in de afgelopen jaren al flink gesneden in het personeelsbestand. Dat gaat ook in de komende jaren gebeuren en zal nog eens 5.000 banen gaan kosten in de komende jaren. Daarbij gaat ook de omschakeling naar veertien regio’s in Nederland door.

De financiële positie van de bank zelf is wel verbeterd in 2020. In de eerste plaats omdat er ondanks corona winst is gemaakt. En omdat er op verzoek van de Europese Centrale bank geen contante vergoedingen zijn uitgekeerd op de ledencertificaten. Dat verzoek is verlengd tot eind september 2021.

Rabobank heeft het voornemen om aan het eind van de eerste drie kwartalen een vergoeding uit te keren van afgerond € 0,14 per certificaat. Financieel directeur Bas Brouwers kon nog niet aangeven of het ‘normale’ niveau van € 0,40 per kwartaal later dit jaar alsnog gehaald kan worden.

Esselink
Wim Esselink Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.