Foodswitch krijgt niks van Nationaal Groeifonds

09-04-2021 | |
Foodswitch deed met onder meer verdere ontwikkeling van Indoor farming een gooi naar het geld in het Nationaal Groeifonds. - Foto: Gerard Boonekamp
Foodswitch deed met onder meer verdere ontwikkeling van Indoor farming een gooi naar het geld in het Nationaal Groeifonds. - Foto: Gerard Boonekamp

De land- en tuinbouw grijpt naast de miljarden die vrijdag 9 april zijn toegekend door het Nationaal Groeifonds. Een brede samenwerking van bedrijven en kennisinstellingen vroeg voor het project Foodswitch € 276 miljoen.

Vanuit Foodswitch wilden onder meer Wageningen UR, FoodValley en de koepel van techniekbedrijven FME de komende 10 jaar keteninnovaties in de agrifood en tuinbouw versneld gefinancierd kunnen worden. De gedachte achter FoodSwitch is een wereldwijde verduurzaming van de voedselproductie door het versnellen van de opschaling van innovaties, waarin Nederland een leidende rol heeft. Het was een van de 15 voorstellen die het nationaal groeifonds binnen kreeg.

€ 20 miljard van Financiën en EZ

Het Nationaal Groeifonds werd vorig jaar gelanceerd door de ministers Hoekstra van Financiën en Wiebes van Economische Zaken. De komende vijf jaar is in totaal € 20 miljard beschikbaar voor co-financiering van investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, die de voorstellen beoordeelde, vond het voorstel Foodswitch te breed en deels ook te dicht op de markt. De onderdelen autonome kas en indoor farming bijvoorbeeld zouden al aantrekkelijk genoeg zijn voor private investeerders.

Plan niet duidelijk genoeg

Voor het gehele plan, waar ook onder meer de eiwittranisitie, circulaire voedselketens en biodiversiteit dashboards deel van uitmaken, is het volgens de commissie niet duidelijk hoe het voorstel de gewenste sociale, organisatorische en institutionele transformaties tot stand gaat brengen. De commissie vindt de huidige aanpak met de acht losstaande roadmaps te gefragmenteerd. Ook NWO en het CPB missen de onderlinge verbinding.

“Jammer, maar we zullen zeker voor een volgende ronde weer voorstellen indienen”, zegt Raoul Bino. “De commissie stelt dat ze het werkveld wel heel belangrijk vindt en dat onderdelen ook los kunnen worden uitgevoerd.”

Wel geld naar AI en groene waterstof

In deze eerste ronde is aan tien van de vijftien ingediende voorstellen nu al € 646 miljoen toegekend, met een reservering van nog eens € 3,5 miljard. De wel gehonoreerde voorstellen gaan over onder meer groene waterstof, Artificiële Intelligentie, innovatief toekomstbestendig onderwijs en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer