ForFarmers op zoek naar duurzame oplossingen

17-11-2022 | |
Op de thuismarkten kijkt ForFarmers naar mogelijkheden voor fusies met, of overnames, van voerbedrijven om zijn positie waar nodig te versterken of verbreden. Foto: Misset
Op de thuismarkten kijkt ForFarmers naar mogelijkheden voor fusies met, of overnames, van voerbedrijven om zijn positie waar nodig te versterken of verbreden. Foto: Misset

ForFarmers gaat zich nadrukkelijker inzetten op verduurzaming van zijn voerproductie.

Het voerbedrijf richt een nieuwe organisatie in om concepten te ontwikkelen die tegemoet komen aan maatschappelijke thema’s zoals klimaat, dierenwelzijn en voedselverspilling. Ook de activiteiten van Reudink (biologisch) en de co-producten vallen straks onder de nieuwe organisatie. Te denken valt aan concepten waarin alternatieve grondstoffen worden gebruikt, of waarin meer vochtrijke co-producten en reststromen uit de voedingsindustrie worden verwerkt. ForFarmers noemt dergelijke concepten cruciaal voor veehouders in de ingezette trend naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Lees ook: Theo Spierings voorgedragen als CEO ForFarmers

Om beter te kunnen inspelen op de snel veranderende marktomstandigheden heeft ForFarmers zijn strategie herzien. Sinds de lancering van de strategie in 2020 is de nadruk op het verduurzamen van de agrarische sector verder toegenomen, onder meer door maatregelen die versneld zijn voorgesteld of doorgevoerd als onderdeel van de EU Green Deal. De prijzen van grondstoffen en energie zijn daarnaast, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, nog volatieler en hoger geworden. Daardoor is het doorberekenen van de grondstofprijsschommelingen lastiger geworden.

Inzet op duurzame voerconcepten bij ForFarmers

Tegelijkertijd vragen de marktomstandigheden om meer consolidatie en samenwerking in de keten, van voerproducent tot retailer. Een van de aanpassingen is de genoemde extra inzet op ontwikkeling van duurzame voerconcepten. Verder komt er nog meer nadruk op een lokale marktaanpak. Lokale teams zijn leidend en worden ondersteund door de centrale afdelingen en maken gebruik van de kennis en ervaring die binnen de groep aanwezig is, zoals op het gebied van innovatie. Op de thuismarkten kijkt het voerbedrijf naar mogelijkheden voor fusies met, of overnames, van voerbedrijven om zijn positie waar nodig te versterken of verbreden. Ook kijkt de onderneming naar mogelijkheden in nieuwe landen die cultureel goed passen, al is de doelstelling van twee nieuwe thuislanden per 2025 losgelaten.

Financiële doelstellingen van ForFamers

Wat betreft de financiële doelstellingen streeft ForFarmers naar een geconsolideerd rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen – op het niveau van onderliggend bedrijfsresultaat (ebit) van ten minste 10% in 2025. Het voerbedrijf stopt met het uitspreken van doelstellingen voor onderliggend bedrijfsresultaat. Dit vanwege de veranderende markten, waarin volgens de onderneming nog belangrijke beleidsmatige beslissingen aanstaande zijn, en de aanhoudende geopolitieke en macro-economische onzekerheden. Het dividendbeleid blijft gelijk en is erop gericht een contant dividend uit te keren van tussen de 40 en 60% van de onderliggende winst na belasting.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Willem Veldman
Jan Willem Veldman Redacteur


Beheer