ForFarmers: voerafzet en bedrijfsresultaat dalen

23-02 | |
Veevoerfabriek van Forfarmers in Lochem. - Foto: ANP
Veevoerfabriek van Forfarmers in Lochem. - Foto: ANP

ForFarmers heeft de voerafzet in 2022 opnieuw fors zien dalen. De omzet van het veevoerconcern steeg met 24% naar € 3,3 miljard. De nettowinst steeg met 3,4% naar € 30 miljoen. Het bedrijfsresultaat (ebitda) daalde daarentegen met bijna 3% naar € 76 miljoen.

Het totale volume aan afgezette voerproducten (Total Feed) daalde met bijna 7% tot 9 miljoen ton. Het volume mengvoer daalde met 8% tot 6,3 miljoen ton. Vooral de volumes in de varkenssector daalden als gevolg van krimp van deze sector. Dat heeft het voerbedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers.

Afgelopen jaar stond volgens CFO Roeland Tjebbes vooral in het teken van de oorlog in Oekraïne. Dit had een grote impact op de beschikbaarheid van grondstoffen met name in het tweede kwartaal. Gedurende het jaar fluctueerde de prijzen flink, zowel voor grondstoffen als energie. Desondanks is het de onderneming gelukt zonder onderbrekingen voer te blijven produceren en leveren.

Afzet Nederland en België 7% lager

In Nederland en België daalde de afzet van Total Feed met 7% naar 4,7 miljoen ton. ForFarmers zag vooral de voerafzet in de varkenssector dalen. Voor herkauwers bleef de afzet stabiel. Ook in de pluimveesector daalde de afzet, maar volgens ForFarmers relatief minder dan de algehele marktontwikkeling.

De biologisch tak Reudink produceerde minder voor derden. De afzet van bijproducten nam toe. ForFarmers sloot afgelopen jaar volgens COO Pieter Wolleswinkel één productielocatie in Nederland. Hij geeft aan daarmee te verwachten dat er voor komende jaren balans in productiecapaciteit en vraag is.

Gemeng beeld in Duitsland en Polen

In de pluimveesector zag de onderneming groei in cluster Duitsland en Polen. Zo nam in Polen de export van kip toe als gevolg van minder aanbod uit Oekraïne. Als gevolg hiervan nam ForFarmers afzet van pluimveevoeders in Polen toe. De afzet van voeders aan varkenshouders en houders van herkauwers in Duitsland en Polen nam af.

Er was wel sprake van een gemengd beeld. Zo stegen in Polen de volumes in alle sectoren, vooral door de marktomstandigheden. In Duitsland daalde de afzet echter in alle sectoren. In 2022 gold nog steeds een importverbod door China voor varkens uit Duitsland omdat daar in 2020 Afrikaanse varkenspest was geconstateerd. Inmiddels importeren ook andere Aziatische landen geen varkens meer uit Duitsland. Hierdoor is er een overaanbod van varkens en dus toegenomen concurrentie. Veel Duitse varkenshouders raakten volgens ForFarmers in financiële problemen en besloten hun bedrijf te stoppen.

Verenigd Koninkrijk: effect vogelgriep

In het Verenigd Koninkrijk daalde het Total Feed-volume. De afzet van bijproducten en reststromen nam relatief minder af dan van mengvoer. De voerafzet in de melkveehouderij nam wel toe als gevolg een sterkere marktpositie en verbeterde melkprijzen. In de varkenssector daalden de volumes in lijn met de marktomstandigheden.

Binnen de pluimveesector groeide de afzet aan vleeskuikenhouders. De afzet aan leghennen- en kalkoenenhouders had te lijden van de uitbraak van vogelgriep en het daaraan gerelateerde ruimen van dieren. Ook werden onrendabele contracten met een aantal klanten niet verlengd.

De nieuwe CEO van ForFarmers, Theo Spierings, was vanwege persoonlijke omstandigheden niet bij de presentatie van de jaarcijfers aanwezig.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Willem Veldman
Jan Willem Veldman Redacteur


Beheer