ForFarmers zoekt meer groei in nieuwe markten

ForFarmers wil meer mogelijkheden voor groei en zoekt die in nieuwe markten. Voorwaarden zijn er wel. Het bedrijf wil een nummer-1 of -2-positie kunnen bereiken.

ForFarmers presenteerde dinsdag zijn nieuwe strategie ‘Build to Grow’. Een van de concrete punten in de plannen: in 2025 actief zijn in zeven landen. Dat betekent uitbreiding naar twee landen, eventueel buiten Europa. Het bedrijf wil een ‘meer evenwichtige verdeling’ tussen de meer volgroeide thuismarkten en nieuwe groeiregio’s. Volgens het voerconcern is er nu geen goede balans tussen deze twee: te weinig groeimarkten in het portfolio in verhouding tot het aantal markten waar de veestapel onder druk staat dus. In Nederland verwacht het concern een daling voor zowel melkvee, varkens als leghennen, evenals dalingen in de varkenssectoren in Duitsland en België. Om de ebitda te kunnen laten groeien naar € 125 miljoen-€ 135 miljoen in 2025, een van de financiële doelstellingen, zijn nieuwe markten nodig.

Zorgvuldig kiezen

De nieuwe regio’s én (overname)partners zullen zorgvuldig worden uitgekozen, want het bedrijf is al jaren duidelijk over haar ambitie: in elk land waar we actief zijn, moeten we een nummer-1 of -2-positie (kunnen) bereiken. De eerste deal die ForFarmers maakt in een nieuw land moet een springplank zijn voor verdere groei naar die nummer-1 of -2-positie. Tijdens de persconferentie werden enkele voorwaarden voor een marktbetreding genoemd. Zo moet een partner in het nieuwe land al een sterke marktpositie hebben en een ebtida (resultaat voor belastingen, rente en afschrijvingen) van minimaal € 5 miljoen. Joint ventures kunnen ook worden overwogen, om het risico van marktbetreding te verminderen. Wel moet het bedrijf na verloop van tijd volledig overgenomen kunnen worden door ForFarmers. Vanwege groeimogelijkheden moet er een veestapel zijn in het te betreden land die minimaal 4% per jaar groeit.

Genoeg ervaring

Ervaring met overnames heeft ForFarmers in ieder geval genoeg. Sinds 2014 nam het gemiddeld ieder jaar twee bedrijven over. De vraag is welke bedrijven volgen en in welke landen. Blijft het bij Europa of volgt ForFarmers haar concurrenten De Heus en Agrifirm door actief te worden in Azië of Latijns-Amerika? De komende vijf jaar zullen het uitwijzen.

Groeien in thuismarkten

Ook in de markten waarin het veevoerconcern al actief is, ziet het nog genoeg kansen om te groeien. “De veevoermarkt moet verder worden geconsolideerd”, aldus CEO Yoram Knoop. Hij constateert een overcapaciteit aan productielocaties. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is de marktleiderspositie al het geval. In Duitsland en Polen is het bedrijf nummer 4. Daar ziet Knoop kansen door middel van fusies en overnames. In Polen en Duitsland voert ForFarmers dan ook een proactieve aanpak voor uitbreiding. Over Polen zei Knoop: “Polen is the place to be”. ForFarmers betrad dit land in 2018 met de overname van Tasomix. Het concern verwacht voor de komende vijf jaar in Polen een positieve ontwikkeling van de veestapel voor alle diersoorten. Vooral in melkvee en vleeskuikens, waarvoor het bedrijf een groei verwacht van mengvoer van meer dan 2,5%.

Verenigd Koninkrijk

Ook in het Verenigd Koninkrijk verwacht het bedrijf een positieve ontwikkeling. “Britse boeren zijn gedreven om het niveau van zelfvoorziening in het Verenigd Koninkrijk te verhogen na de brexit’, aldus Knoop.

Digitalisering

Ook een klantgerichte aanpak, met meer digitalisering, een betere klantervaring, en het besparen van kosten moeten zorgen voor het behouden van groei in de thuismarkten. “Het zijn nog steeds markten voor goede successen”, aldus Knoop.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.