Fors betere resultaten FrieslandCampina in eerste halfjaar 2022

20-07 | |
De melkprijs voor leden-melkveehouders is met bijna 38% gestegen. - Foto: Bert Jansen
De melkprijs voor leden-melkveehouders is met bijna 38% gestegen. - Foto: Bert Jansen

De winst van Royal FrieslandCampina (RFC) is in het eerste halfjaar van 2022 meer dan verdubbeld naar € 139 miljoen. De omzet nam met 19,4% toe naar € 6,6 miljard.

Dat meldt het zuivelbedrijf in de halfjaarresultaten van 2022. Eenmalige herstructureringskosten van € 94 miljoen zitten al in het resultaat verwerkt. Het gaat hier onder meer om kosten voor het sluiten van twee poedertorens in Leeuwarden, het sluiten van de fabriek in Rotterdam en de verkoop van een deel van de Duitse activiteiten.

Groei in China

Omzet en winst van kindervoeding in China lieten een significante groei zien, onder meer door een sterke groei van het premiummerk Friso Prestige, dat RFC eerder nog overwoog te verkopen. De afzet van kindervoeding in China kwam vanaf 2020 enorm onder druk te staan door het wegvallen van de route via Hongkong als toegangspoort naar het Chinese vaste land.

Het stilvallen van de afzet via Hongkong drukte zwaar op het resultaat in het eerste half jaar van 2021. Het is FrieslandCampina gelukt om met andere divisies, actief op het Chinese vasteland, te groeien. De resultaten zijn volgens CEO Hein Schumacher goed, maar tegelijk moet er fors worden geïnvesteerd. Ondanks positieve ontwikkelingen verwacht Schumacher niet dat de verkoop van babyvoeding in China terugkeert op oude niveaus.

In alle businessgroepen was sprake van positieve ontwikkelingen. De activiteiten gericht op professionele gebruikers en de business group Trading profiteerden van de hoge vet- proteïne- en basiszuivelprijzen. Alle businessgroepen profiteerden van de herwaardering van voorraden. In met name het retailkanaal stonden de winstmarges onder druk om de kostenstijging niet volledig kon worden doorgerekend. De productiekosten zijn flink gestegen en kunnen deels worden opgevangen door kostenbesparingen.

Prijsverhogingen waren volgens Schumacher echter noodzakelijk om marges op niveau te houden. Tegelijk wijst hij op de risico’s die kleven aan verdere prijsverhogingen. Die kunnen de volumes onder druk zetten. De zuivelonderneming signaleert al een verschuiving in consumentenaankopen naar goedkopere productvarianten.

Geen voorschot op nabetaling, wel reservering

De melkprijs voor leden-melkveehouders is met bijna 38% gestegen. De voorlopige contante melkprijs komt uit op € 51,33 per 100 kilo melk. De biologische melkprijs komt in het eerste halfjaar uit op € 57,31. Leden ontvangen over het eerste halfjaar nog geen voorschot op de nabetaling als gevolg van onzekere vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar.

FrieslandCampina noemt de oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, kostenstijgingen en eventuele gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet. Er is wel voor een nabetaling gereserveerd. De pro forma contante nabetaling komt uit op 69 cent per 100 kilo. Schumacher noemt het risico op geen nabetaling klein, maar wil te allen tijde voorkomen dat leden opnieuw hun voorschot moeten terugbetalen zoals over het jaar 2020.

Dynamische eerste helft van 2022

CEO Hein Schumacher spreekt van een dynamische eerste helft van het jaar. Naast genoemde onzekerheden is er ook intern veel gebeurd. Zo is binnen de coöperatie in 2022 gestart met de invoering van het nieuwe ledenfinancieringssysteem en is er weer ruimte voor nieuwe leden. Beide stappen zijn volgens Schumacher belangrijk voor de continuïteit van de onderneming. De melkaanvoer daalde in de eerste helft van 2022 nog wel met 4,6% tot 4,8 miljard kilo als gevolg van een daling van het ledenaantal, mindere kwaliteit van het kuilgras en hogere voerkosten.

Ook binnen de onderneming gebeurde er veel. Zo heeft het zuivelbedrijf geïnvesteerd in de productievoorzieningen in Indonesië en Maleisië. Ook is na een strategische evaluatie besloten verder te bouwen aan kindervoedingsactiviteiten onder het merk Friso. In Duitsland wordt afscheid genomen van een deel van de consumentenactiviteiten. Ook de productielocatie in Rotterdam, deze wordt samengevoegd met de locatie in Maasdam, en twee poedertorens in Leeuwarden gaan dicht.

In Thailand is de fabriek voor gepasteuriseerde producten gesloten. De focus ligt hier nu volledig op de productie van lang houdbare zuivel. Ook is recentelijk een overeenkomst getekend voor de verkoop van de productielocatie voor lokale kindervoeding in het Chinese Xiushui aan zuivelonderneming Yili. Het gaat om een overblijfsel uit de voormalige joint venture met Huishan.

Te veel onzekerheiden voor winstverwachting

Vanwege de vele onzekerheden geeft FrieslandCampina geen winstverwachting voor 2022 af en wordt er ook geen uitspraak gedaan over de toekomstige ontwikkeling van de melkprijzen. Een daling van de basiszuivelprijzen kan van grote invloed zijn op het resultaat. De basiszuivelprijzen lijken zich volgens Schumacher op een plateau te bevinden, al zijn een aantal prijzen recent licht gedaald.

Willem Veldman


Beheer