Skip to content

Fors hoger resultaat dan begroot voor Skal

Updated on:
Nationale politiek & beleid
Nieuws
Controle van Skal Biocontrole op biologisch melkveebedrijf. - Foto: Ronald Hissink

Controle van Skal Biocontrole op biologisch melkveebedrijf. - Foto: Ronald Hissink

Skal Biocontrole behaalde in 2019 een fors hoger resultaat dan de instantie had begroot. Dat blijkt uit het jaarrapport.

Vorig jaar was er een positief resultaat van € 716.358. Het begrote bedrag was -€ 188.000. Volgens Skal komt dit door zowel hogere opbrengsten als lagere kosten. Er was een toename van ruim € 2 miljoen in de baten ten opzichte van 2018. De toename is het gevolg van een verhoging van de abonnementsprijzen en de jaarlijkse inspectietarieven.

Meer monsternames

Vorig jaar steeg bijvoorbeeld de reguliere abonnementsbijdrage voor landbouwbedrijven met € 125 naar € 482 en voor de handels- en verwerkingsbedrijven met € 152. Daarnaast was er een toename van het aantal geregistreerde bedrijven dat onder toezicht staat van Skal met 195, werden alle wettelijke verplichte inspecties (1.298 meer dan in 2018) uitgevoerd en waren er 135 meer gefactureerde herinspecties dan begroot. Ook zijn er meer monsternames uitgevoerd (965 tegenover 150 in 2018) door een wijziging in regelgeving voor de import van goederen van buiten de EU.

De kosten van de organisatie zijn minder hard gestegen dan begroot, voornamelijk door beheersing van de kosten voor personeel en organisatie. Skal koos ervoor meer eigen medewerkers inspecties te laten uitvoeren.

Meer bedrijven onder toezicht

Het aantal geregistreerde bedrijven onder toezicht van Skal groeide in 2019 met 195 naar 5.241. De netto-groei bedroeg 2,9%, waarvan 3,3% bedrijven met landbouwactiviteiten en 4,2% bedrijven in de verwerking en handel. Het aantal gecertificeerde bedrijven steeg met 234 naar 5.067. Vorig jaar zegden 346 bedrijven hun Skal-registratie op, dat is iets meer dan in 2018. De uittreders waren vooral handels- en verwerkingsbedrijven.

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin