Fors minder antibiotica voor dieren verkocht binnen EU

23-11-2021 | |
Een big krijgt antibiotica toegediend. - Foto: Henk Riswick
Een big krijgt antibiotica toegediend. - Foto: Henk Riswick

In 10 jaar tijd is 43% minder antibiotica voor dieren verkocht in de Europese Unie. Dat meldt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

Het EMA keek naar data die 25 lidstaten over een periode van 2011 tot 2020 aanleverden. Wel was er afgelopen jaar een toename te zien: in 2020 lag de verkoop van antibiotica bedoeld voor de dieren 6% hoger dan een jaar eerder. Het EMA laat weten daar geen goede verklaring voor te hebben, en laat weten dat data van de aankomende jaren nodig zijn om deze verandering beter in perspectief te plaatsen.

Grote verschillen tussen landen

Over het algemeen is het antibioticagebruik in de Europese diergezondheidszorg de afgelopen jaren echter fors gedaald. Wel zijn er enorme verschillen tussen landen onderling. In 19 van de 25 landen is de verkoop van antibiotica voor dieren meer dan 5% gedaald (tot 60% in het meest extreme geval), maar bij 4 landen is het meer dan 5% gestegen (waarbij één land er bovenuit steekt met een stijging van 80%).

Het EMA waarschuwt wel dat niet alle cijfers een-op-een goed te vergelijken zijn, omdat sommige landen bijvoorbeeld door de jaren heen hun systeem om data over antibioticagebruik te verzamelen veranderd hebben. Daarnaast schrijft het EMA verschillen ook toe aan verschil in aanwezigheid van bepaalde bacteriële ziekten tussen landen, en aan verschil tussen veestapels en productiesystemen.

Europees antibioticabeleid

Ivo Claassen, hoofd van EMA’s afdeling diergeneesmiddelen, constateert dat het Europees antibioticabeleid al met al zijn vruchten afwerpt. “De daling in verkoop van antibiotica voor dieren in de afgelopen 10 jaar laat zien dat EU-initiatieven een positief effect hebben, in combinatie met begeleiding en landelijke campagnes die zorgvuldig gebruik van antibiotica promoten.”

Het gebruik van antibiotica die van belang zijn voor de humane gezondheid is ook fors gedaald. Het EMA laat weten dat deze ‘essentiële antibiotica’ nog maar 6% uitmaakte van alle antibiotica die in 2020 verkocht werd voor de veterinaire gezondheidszorg. Van sommige van deze essentiële antibiotica is het gebruik in de veterinaire gezondheidszorg tot 85% gedaald in de afgelopen 10 jaar.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer