Forse aanpassing mestbeleid nog onduidelijk

Foto: Koos Groenewold
IMG_Kopievangro409359-015

Er staan nog enkele ingrijpende aanpassingen van het mestbeleid op stapel die ingaan op 1 januari 2021. Een daarvan betreft de fosfaatklassen van landbouwgrond, terwijl belangrijke details nog onduidelijk zijn.

Vanaf 1 januari wordt de fosfaatruimte op landbouwgrond anders bepaald. Dat kan boeren flink wat bemestingsruimte kosten of opleveren. Grondmonsters zijn cruciaal voor de bepaling van die mestruimte. Het is nog niet duidelijk in hoeverre grondmonsters die uiterlijk 31 december zijn gestoken nog meetellen in een overgangsregeling. Die duidelijkheid moet komen vanuit het ministerie van LNV. Er is al een toelichting aangekondigd, maar de tijd wordt krap zoals wel vaker met aanpassingen in het mestbeleid.

Gecombineerde indicator

De bepaling van de fosfaattoestand is nu gebaseerd op een Pw-getal voor bouwland en de P-Al waarde voor grasland. Dat wordt vanaf 1 januari een gecombineerde indicator gebaseerd op de P-Al en de P-CaCl2. Daarbij is P-Al een maat voor de bodemvoorraad, P-CaCl2 is een maat voor de hoeveelheid fosfaat die beschikbaar is voor het gewas (ook wel P-PAE genoemd. Als geen gegevens over fosfaattoestand per perceel worden doorgegeven geldt automatisch fosfaattoestand ‘hoog’ en is de laagste bemestingsnorm van toepassing. Alleen met een voldoende recent grondmonster en analyseverslag kan een hogere bemestingsnorm worden onderbouwd.

Duidelijk is dat de nieuwe fosfaatklassen op basis van P-Al en PAE forse effecten hebben. Per bedrijf kan dat oplopen tot honderden kilo’s minder of soms ook meer fosfaat bemesten.

Overgangsregeling

In de nieuwe regels zit een overgangsregeling die is gepubliceerd begin oktober. In principe mag een boer nog maximaal 4 jaar de oude normen gebruiken zo lang de grondmonsters geldig zijn. Uiterlijk tot en met 2023 kunnen dan nog de huidige fosfaatnormen toegepast worden. Maar de duivel zit ook hier weer in de details. In hoeverre heeft het zin om nu nog grondmonsters te nemen? En heel belangrijk: Hoe ga je dat melden voor 31 december zoals nu in de regeling staat? Normaal kan dat pas na 1 maart via de Gecombineerde opgave. Verder is er nog geen duidelijkheid hoe het protocol voor laboratoria er uit gaat zien. Dat moet nog gepubliceerd worden.

Tijdsdruk

De regeling heeft in de zomer van 2019 ter inzage gelegen. Een nadere toelichting is aangekondigd door LNV, inclusief duidelijkheid over belangrijke data en het protocol voor bemonstering.

Voor boeren en adviseurs rest vooralsnog niets anders dan de situatie in beeld brengen als dat nog niet is gebeurd. Wellicht is er dan voor eind december nog genoeg tijd om grondmonsters te laten steken als dat beter uitpakt.

Lees een uitgebreide uitleg over de fosfaatklassen op Boerderij.nl: Laat je niet verrassen door nieuwe fosfaatklassen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.