Forse verlaging melkprijs FrieslandCampina

27-02 | |
De daling van de melkprijs wordt veroorzaakt door een nog altijd hoge melkaanvoer in Noordwest-Europa, in combinatie met een achterblijvende vraag naar zuivel. Foto: Mark Pasveer
De daling van de melkprijs wordt veroorzaakt door een nog altijd hoge melkaanvoer in Noordwest-Europa, in combinatie met een achterblijvende vraag naar zuivel. Foto: Mark Pasveer

FrieslandCampina verlaagt de garantieprijs van maart fors met € 5,50 tot € 50,50 per 100 kilo melk. De zuivelmarkt wordt sinds de laatste maanden van 2022 geconfronteerd met een grote melkaanvoer.

Dat is een flinke prijsstap naar beneden ten opzichte van de maanden ervoor. In januari was de melkprijs nog € 60 en sinds december 2022 is de prijs inmiddels al € 12,51 gezakt. De zuivelverwerker verwacht dat de referentiebedrijven in Duitsland, Denemarken en België hun melkprijzen nog verder naar beneden bijstellen.

De daling van de melkprijs wordt veroorzaakt door een nog altijd hoge melkaanvoer in Noordwest-Europa, in combinatie met een achterblijvende vraag naar zuivel. De door Boerderij berekende basisprijs duikt onder de grens van € 50 en komt uit op € 49,89 per 100 kilo melk. Dit kan met maximale toeslagen voor onder andere klimaat, biodiversiteit en weidegang nog oplopen tot € 53,39.

FrieslandCampina is de eerste zuivelverwerker die de melkprijs van maart bekendmaakt. Andere verwerkers zullen deze en volgende week hun prijzen bekendmaken. In februari daalden de prijzen gemiddeld ruim € 4 per 100 kilo melk, met een uitschieter van DOC met € 7,50.

Biologische melkprijs gelijk

FrieslandCampina houdt de garantieprijs voor biologische melk in maart gelijk aan die van februari op € 63,25 per 100 kilo melk. Doordat melkprijzen van referentiebedrijven hoger uitvielen, zorgt de correctie die hieruit voortvloeit, dat de melkprijs op hetzelfde niveau blijft. Vanaf januari is de melkprijs voor biologische melk slechts € 1,50 gezakt. De bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw en de bijdrage van 5,5 cent aan ZuivelNL is inmiddels in mindering gebracht. De melkprijs wordt in 2023 uitgerekend op basis van 4,45% vet en 3,58% eiwit.

Veel melk op de markt

Volgens de laatste cijfers leverden Nederlandse melkveehouders in januari van dit jaar 4,6% meer melk dan in dezelfde maand vorig jaar. Door de hoge consumentenprijzen verloopt de afzet van zuivel moeizamer. Consumenten zoeken goedkopere zuivel of alternatieven voor zuivel.

Afgelopen weken zijn prijsdalingen in de zuivel tegen de verwachting in gestopt en stegen de prijzen van room, boter en kaas weer. De verwachting is echter dat zuivelprijzen op korte termijn onder druk blijven staan, omdat in het voorjaar de melkaanvoer piekt. In de tweede helft van dit jaar daalt de melkaanvoer naar verwachting, mede door lagere melkprijzen, waardoor weer een herstel van zuivelprijzen mogelijk wordt.

De spotprijs van rauwe melk zakt door de grote melkaanvoer richting 30 cent per kilo.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur


Beheer