Fosfaatprijs piekte in laatste week van 2021

04-01 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

In de laatste dagen van 2021 steeg de prijs in sommige gevallen nog naar € 165 per kilo.

In de eerste week van het nieuwe jaar ligt de fosfaathandel nagenoeg stil. Dat was in de laatste week van 2021 wel anders. In het begin van vorige week was de prijs al gestegen naar € 157 tot € 159 per kilo 100% benutbaar fosfaat. In de laatste dagen voor het nieuwe jaar steeg de prijs van verhandeld fosfaat in enkele gevallen nog naar € 165 per kilo.

Hoge prijs betaald

Een aantal kopers heeft gewacht en gegokt op lagere prijzen. Uiteindelijk hebben deze flink in de buidel moeten tasten om fosfaat bijgeschreven te krijgen. Met het stijgen van de prijzen nam het volume echter ook snel weer af. In de komende weken komt de handel wel weer op gang.

Toch zijn er wat onzekerheden in de markt. Het verleasen van fosfaat zonder afroming mag weliswaar, maar onder welke voorwaarden dit gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Ook het nieuws dat er mogelijk dierrechten ingevoerd gaan worden brengt in de melkveehouderij veel onrust met zich mee. Vorig jaar startte de handel net onder de € 140 en zakte daarna. Dit beeld wordt ook voor dit jaar verwacht.

Prognose: dalende prijs.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur


Beheer