Doorgaan naar artikel

Fosfaatruimte steeds verder onbenut

Foto: Ronald Hissink premium

Foto: Ronald Hissink

De Nederlandse landbouw benut in rap tempo steeds minder van zijn fosfaatruimte.

In 2020 was de benuttingsgraad van de fosfaatgebruiksruimte 81%, in 2016 was dit nog 98%. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM), die jaarlijks een inventarisatie doet van de Nederlandse mestmarkt.

Meer mest verwerkt dan nodig

In totaal wordt nog wel meer fosfaat geproduceerd dan geplaatst kan worden op Nederlandse bodem. In 2020 produceerde de Nederlandse veestapel 163,5 miljoen kilogram fosfaat, terwijl 137,5 miljoen kilogram geplaatst kan worden. Uiteindelijk voerde de Nederlandse landbouw echter maar 111,5 miljoen kilogram aan. Daarmee werd meer mest verwerkt dan nodig: in totaal ging 47,7 miljoen kilogram naar export en verwerking.

Benutting van stikstof op peil

De benutting van stikstof blijft wel min of meer op peil. De benuttingsgraad hiervan was in 2020 95% en schommelde de afgelopen jaren rond dat percentage. In totaal produceerde de Nederlandse veestapel in 2020 429,3 miljoen kilogram stikstof, terwijl de gebruiksruimte van de Nederlandse landbouw voor stikstof 376,1 miljoen kilogram bedraagt. Van die gebruiksruimte werd uiteindelijk echter 357,6 miljoen kilogram gebruikt. Daarnaast exporteerde Nederland nog 59,7 miljoen kilogram.

Verklaringen

NCM heeft voor de onderbenutting van de fosfaatruimte een aantal verklaringen: de balans op bedrijfsniveau (waar stikstof dan bepalend is), een stuk marktverwerking op de mestmarkt en niet altijd optimale omstandigheden om mest aan te wenden. Uit het rapport blijkt ook dat de Nederlandse veestapel een stuk minder fosfaat produceert. Inzet hierop heeft duidelijk zijn effect gehad.

Fosfaatproductie

De fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel daalde van 2016 tot 2020 met 14%; van 175,2 miljoen kilogram naar 150,7 miljoen kilogram. Sinds 2017 is het fosfaatplafond niet meer overschreden. De stikstofexcretie daalde ook, maar een stuk minder hard. In totaal bedroeg de daling hiervan in dezelfde periode 3%, van 504,3 miljoen kilogram in 2016 tot 489,4 kilogram in 2020.

Beheer
WP Admin