Doorgaan naar artikel

FPG teleurgesteld over Belastingplan 2021

Foto: ANP

Foto: ANP

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is zwaar teleurgesteld dat er nog steeds geen aanpassingen zijn in de vermogensrendementsheffing.

De FPG doelt op het hoge veronderstelde (fictieve) rendement van verpachte grond als grondslag voor de belastingheffing in Box3. “Het doel uit het regeerakkoord om de belasting op vermogen zoals verpachte grond en opstallen beter aan te laten sluiten bij het werkelijke rendement, wordt zo steeds meer een farce’, stelt de FPG in een reactie op het Belastingplan 2021 en de Miljoenennota.

Heffing hoger dan opbrengst

De FPG wijst er op dat de vermogensrendementsheffing voor verpachte grond al jaren hoger is dan de pachtopbrengst. Dat komt door het hoge fictieve rendement op vermogens zoals verpachte grond en verpachte opstallen op landgoederen. In het belastingplan worden spaarders en kleine beleggers ontzien door een verhoging van het heffingsvrije vermogen van bijna € 31.000 nu naar € 50.000 per belastingplichtige. Het tarief van de heffing in Box 3 wordt daarentegen licht verhoogd, van 30% naar 31%. “Daarmee wordt de nu al onrechtvaardige en oneerlijke heffing niet alleen in stand gehouden, maar ontstaat zelfs een verdere verslechtering”, aldus de FPG.

Vermogensbelasting

De huidige vermogensbelasting in Box 3 is gebaseerd op fictieve rendementen op spaargeld en beleggingen. Het rendement op beleggingen wordt hoger ingeschat dan het rendement op spaargeld. In het belastingplan 2021 wordt de eerste € 50.000 per belastingplichtige heffingsvrij. Vanaf € 50.000 tot € 100.000 geldt een fictief rendement van 1,9%. Tussen € 100.000 en € 1.000.000 geldt een fictief rendement van 4,5%, boven een vermogen van € 1.000.000 is dat 5,69%. Over het totaal berekende rendement wordt in 2021 een tarief toegepast van 31%. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het werkelijk rendement zoals rente, pacht of dividend.

Voorbeeld als indicatie

Verpachte grond met een fiscale waarde per hectare van € 50.000 levert een fictief rendement op van 4,5% op voor iemand met een vermogen van € 900.000. Dat betekent een heffing van bijna € 700 (50.000 x 4,5% x 31%). Dat is vaak meer dan de pachtsom, zeker als het gaat om reguliere pacht en ook de eigenaarslasten zoals waterschapsheffingen worden meegeteld.

Waardering verpachte grond

Voor de waardering van verpachte grond hanteert de Belastingdienst normwaarden per landbouwgebied. In de tabel per 1 januari 2019 varieert de normwaarde per hectare van € 47.900 in het Zuidwestelijk weidegebied in Drenthe tot € 111.700 in de Zuidelijke IJsselmeerpolders.

Voor niet-eindige reguliere pacht is de fiscale waarde vastgesteld op 60% van de normwaarde. Bij kortlopende eindige pacht is dat 98% bij een resterende looptijd tot 1 jaar. Bij een resterende looptijd tot 20 jaar is de waardering 60%.

Beheer
WP Admin