Frankrijk haalt 40 miljoen ton tarwe net niet

14-11-2019 | |
Foto: ANP - Foto: "Jean-Francois Monier"
Foto: ANP

De Franse oogst aan zachte tarwe is dit jaar uitgekomen op 39,5 miljoen ton.

Dat is 16% meer dan vorig seizoen en ook bijna 12% boven het vijfjaarlijks gemiddelde. De opbrengst per hectare is gemiddeld 7,93 ton, wat bijna 1 ton meer is dan tijdens de vorige campagne.

De oogst aan zachte tarwe is ondanks de hittegolf van afgelopen zomer vrijwel overal in Frankrijk hoger uitgekomen, meldt infodienst Agreste. Aan durumtarwe is 1,57 miljoen ton van de akkers gehaald. Ondanks een recordopbrengst per hectare valt de totale opbrengst daarvan bijna 14% lager uit dan vorig jaar door een fors kleiner areaal.

Succesvol jaar voor gerst

Gerst had een succesvol jaar met een oogst van 13,7 miljoen ton, bijna een kwart meer dan vorig seizoen en ook ruim 17% hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde. De opbrengst per hectare kwam met ruim 7 ton een goede 10% hoger uit terwijl de Franse akkerbouwers met 1,94 miljoen hectare ook 174.000 hectare meer gerst hadden ingezaaid.

Mais leed onder hittegolf

Mais heeft wel te lijden gehad onder de hittegolf waardoor de opbrengst per hectare terugviel van 8,92 ton naar 8,49 ton per hectare. Omdat het areaal wel groter was dan vorig jaar kwam een totale oogst met bijna 12,8 miljoen ton vrijwel even hoog uit als in 2018.

Kleiner areaal suikerbieten, groter areaal aardappelen

Agreste komt verder voor suikerbieten op een totale oogst uit van 37,2 miljoen ton, dat is bijna 7% minder dan vorig jaar door een flink gekrompen areaal.

Aan aardappelen is iets minder dan 6,5 miljoen ton geoogst, 9% meer dan vorig seizoen en ruim 11% boven het vijfjaarlijks gemiddelde. Het areaal consumptie-aardappelen was met 153.000 hectare 8.000 hectare groter dan een jaar geleden. Met gemiddeld 42,5 ton kwam ook bijna 1,4 ton per hectare meer van de akkers.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur


Beheer