Frankrijk stelt spuitvrije zone in bij bebouwing

Een Franse boer spuit een onkruidbestrijder over een akker. - Foto: ANP - Foto: "Jean-Francois Monier"
Een Franse boer spuit een onkruidbestrijder over een akker. - Foto: ANP

Franse akkerbouwers en wijndruiventelers mogen in een zone van 10 meter rond bebouwing geen bestrijdingsmiddelen spuiten.

Voor telers van andere gewassen die tot 50 centimeter hoog worden, geldt een spuitvrije zone van 5 meter. Voor de meest gevaarlijke middelen geldt een afstand van 20 meter, maar daarbij gaat het om slechts 0,3% van het totale verbruik.

Dat heeft minister van landbouw Didier Guillaume bepaald na een inspraakronde. De Franse regering wil met de maatregel, die ingaat per 1 januari, omwonenden van agrarische bedrijven beter beschermen tegen de mogelijk schadelijke effecten van in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddelen, legt Guillaume uit. “Frankrijk is daarmee een van de eerste landen in Europa die dergelijke maatregelen neemt.”

Onderzoek naar gezondheidseffecten middelen

De minister onderstreept wel dat de landbouwers zelf al veel doen aan de agro-ecologische transitie en het verminderen van het gebruik van middelen. “De dialoog tussen boeren en niet-boeren is meer dan ooit noodzakelijk.”

Zijn collega voor milieu Agnès Buzyn voegt daar aan toe: “We moeten nu en op basis van de wetenschappelijke gegevens handelen en voorzorgsmaatregelen nemen om de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen terug te dringen. We gaan door met onderzoeken om te bepalen hoe slecht die blootstelling voor omwonenden is.”

Steun bij aanschaf efficiënte spuitmachines

Het ministerie van landbouw heeft € 25 miljoen uitgetrokken voor financiële steun aan boeren bij de aankoop van materiaal waarmee bestrijdingsmiddelen op de meest efficiënte manier kunnen worden toegepast. Daarvoor zijn ook regionale middelen beschikbaar. Begin volgend jaar organiseert het ministerie een volgende conferentie met de wetenschappelijke wereld om de stand van de kennis op te maken en te zien waar aanvullende studies gefinancierd moeten worden.

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur


Beheer