Frankrijk voert minder voedingsproducten in

Frankrijk heeft de eerste helft van dit jaar minder voedingsproducten uit het buitenland aan laten voeren. In totaal komt die import uit op een bedrag van € 27,8 miljard.

In vergelijking met een jaar eerder voerde Frankijk € 640 miljoen minder in aan voedings- en agrarische producten tijdens de eerste helft van dit jaar. De Franse export door de agrosector daalde tegelijkertijd met ruim € 1,4 miljard naar bijna € 30,8 miljard.

Ook export daalt

De andere landen in de Europese Unie nemen een kleine € 18,3 miljard van de Franse invoer voor hun rekening, dat is € 400 miljoen minder dan in de eerste jaarhelft van 2019. De invoer uit derde landen kwam uit op een waarde van € 9,5 miljard, dat is € 240 miljoen minder. Frankrijk wist zelf voor ruim € 16,8 miljard naar de rest van de EU te exporteren, wat € 550 miljoen minder was dan een jaar eerder. De export naar de rest van de wereld daalde met € 900 miljoen naar € 14 miljard.

Meer handel in granen

Aan de exportkant leverde bij de ruwe grondstoffen vooral de handel in graan meer op. Frankrijk wist ruim een miljoen ton tarwe meer uit te voeren, waarbij vooral Algerije, Egypte, China en in mindere mate Marokko meer afnamen. Granen namen daarmee meer dan € 5 miljard van de totale agrarische export voor hun rekening. Aan de andere kant moest Frankrijk meer koolzaad uit het buitenland aanvoeren, doordat de binnenlandse productie daarvan gestaag daalt. Daarnaast nam ook de invoer van met name exotische fruitsoorten verder toe. De invoer van fruit staat voor in totaal € 2 miljard in de boeken, terwijl Frankrijk voor eenzelfde bedrag aan groente en sierteelt uit het buitenland haalde.

Export zuivel nagenoeg gelijk

Bij bewerkte producten blijft zuivel het belangrijkste exportproduct. De waarde daarvan lag in de eerste helft van dit jaar met € 3,4 miljard op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar eerder. Binnen die categorie neemt kaas ruim € 1,4 miljard voor haar rekening. Frankrijk voert echter ook voor bijna € 900 miljoen aan kaas in uit andere landen. De export van vlees kwam met ruim € 2 miljard eveneens niet meer dan € 100 miljoen lager uit dan in het voorafgaande jaar. Frankrijk weet daarnaast ook voor bijna één miljard euro aan chocoladeproducten, koek en gebak aan het buitenland te verkopen. De invoer van dergelijke producten komt echter met € 1,4 miljard bijna een half miljard hoger uit.

Sterke daling in export alcoholische dranken

Verreweg de belangrijkste productgroep in de agri-export zijn alcoholische dranken. De export daarvan nam echter sterk af van € 8,2 naar € 6,5 miljard. Zoals eerder gemeld was dat vooral te wijten aan de sluiting van de horeca door corona in een groot aantal landen in de wereld. Daarnaast speelde ook de invoerheffingen die de VS in oktober vorig jaar heeft opgelegd aan Franse voeding en dranken een belangrijke rol.

“De daling bij die groep is echter meer dan volledig gecompenseerd door de toename bij andere producten zoals oliën en vetten, zuivel en andere voedingswaren”, becommentarieert de statistiekdienst Agreste in haar overzicht.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.