Frans tarweareaal laat krimp zien

12-02-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Franse akkerbouwers hebben deze winter 4,7 miljoen hectare zachte tarwe op het veld staan, het kleinste areaal in een aantal jaren.

Dat areaal is ook 5,6% kleiner dan vorig seizoen en ligt 6,2% onder het vijfjaarlijks gemiddelde. Het totale areaal granen komt met 6,63 miljoen hectare ruim 4% lager uit dan in 2019. Ook het areaal koolzaad staat met net één miljoen hectare op een historisch laag niveau.

Areaal gerst nagenoeg gelijk

Aan gerst staat volgens een opgave van het ministerie van Landbouw 1,3 miljoen hectare op het veld, een vrijwel even groot areaal als vorig jaar maar wel 5% onder het gemiddelde over de laatste vijf seizoenen.

Ook het areaal durumtarwe is vergeleken met een jaar eerder stabiel met 239.000 hectare. Door een sterke daling in de jaren 2017 en 2018 is het areaal voor dat gewas dit jaar wel ruim een kwart minder dan het vijfjaarlijks gemiddelde.

Verder telen de Fransen op 302.000 hectare triticale, eveneens een stabiel areaal op jaarbasis. Koolzaad wordt deze winter geteeld op 1,08 miljoen hectare, ruim 2% minder dan in 2019 en een kwart onder het vijfjaarlijks gemiddelde.

Definitieve opbrengsten

Infodienst Agreste heeft ook de definitieve opgave voor de opbrengsten in 2019 gepubliceerd. Aan zachte tarwe is met 39,57 miljoen ton nog 112.000 ton meer opgehaald dan eerder was geschat. Die oogst ligt ruim 16% hoger dan die van het slecht verlopen 2018 en ook 12% boven het vijfjaarlijks gemiddelde.

De opbrengst aan gerst kwam met 13,8 miljoen ton een kleine kwart hoger uit dan in het vorige seizoen. Aan voedermais werd bijna 16,2 miljoen ton van de velden gehaald, een opbrengst die ruim 5% lager was dan in het voorafgaande jaar. De aardappeloogst lag op 6,55 miljoen ton, dat is bijna 10% meer. Franse telers oogsten met 37,75 miljoen ton 5% minder suikerbieten.

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteur
Meer over


Beheer