Franse varkenshouders willen stoppen met castreren

Franse varkenshouders overwegen op grote schaal om na 31 december 2021 te stoppen met castreren van biggen.

Tien producentenverenigingen in het westen van Frankrijk hebben een brief naar hun leden gestuurd over dit voornemen. Het gaat om Agrial, Eureden, Elpor, Evel‘Up, GRPPO, Porcinéo, Porélia, Syproporcs, Porvéo en Porc Armor Evolution. De collectieven produceren samen 12 miljoen varkens op jaarbasis.

Het voornemen is een reactie op een decreet van de Franse minister van landbouw, Didier Guillaume. De minister wil het dierenwelzijn in de varkenshouderij verbeteren. Een maatregel is dat na 2021 castratie van biggen alleen is toegestaan na verdoving.

Andere basisprijs voor varkens

De details over het voornemen om te stoppen met castreren zijn nog niet bekend. De bedoeling is wel dat de basisprijs van de varkens wordt aangepast. Gelten en intacte beren zijn in 2021 de referentie voor de varkensprijs, als het aan de producentenverenigingen ligt. De controle op beren met een afwijkende geur moet op de slachterij gebeuren, door te ruiken. De kosten van controle komen collectief voor rekening van de bedrijven die zijn gestopt met castreren.

De intentieverklaring van de Franse producenten om te stoppen met castreren biedt wel ruimte voor uitzonderingen. Als een bepaalde afzetmarkt gecastreerde varkens wil, blijft dat mogelijk. Voor deze varkens moet een toeslag komen om de meerkosten van de verdoving te compenseren.

Vleesverwerkers nog niet zover

In hoeverre intacte beren de norm wordt in Frankrijk, is nog onzeker. Over de slachterijen en vleesverwerkers wordt niet gesproken in de brief. De vleesindustrie is over het algemeen terughoudend om risico te lopen met vlees met afwijkende geur, schrijven Franse media. Als de plannen op grote schaal tot uitvoering komen, betekent dit een doorbraak.

De Franse marktleider Cooperl is tot dusver de enige die al jaren en op grote schaal beren produceert en verwerkt. Deze coöperatie slacht jaarlijks circa 6 miljoen varkens.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.