Skip to content

Fransen houden bijna € 8 miljard over aan agri-handel

Frankrijk is nog steeds één van de grootste agrarische handelaren ter wereld.

Updated on:
Handel
Achtergrond
Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

Frankrijk is nog steeds één van de grootste agrarische handelaren ter wereld, blijkt uit de nieuwste cijfers. Wel is het land binnen de EU nu voor het eerst netto-importeur op agrogebied.

De Franse handel in agrarische producten en voedingswaren heeft vorig jaar een overschot weten te boeken van € 7,9 miljard. Dat is 1,1 miljard meer dan in 2018 dankzij € 1,9 miljard een extra export met daartegenover voor € 0,8 miljard aan meer invoer. In totaal werd daarmee voor € 64,3 miljard uitgevoerd terwijl er voor € 56,4 miljard het land binnenkwam. Vooral granen, aardappelen en daarnaast wijn droegen in 2019 bij aan de verbetering van de agrarische handelsbalans.

Negatieve balans

Een opmerkelijk ontwikkeling is daarbij dat het saldo van de agri-handel met de andere EU-landen voor het eerst in de geschiedenis negatief uitviel. Frankrijk hield vorig jaar € 8 miljard over aan de agri-voedingshandel met derde landen maar leed een bescheiden € 83 miljoen ‘verlies’ op transacties met de Europese collega’s. In de rest van de wereld nam de Verenigde Staten meer wijn af, mogelijk vooruitlopend op mogelijke invoerheffingen, terwijl Marokko, Egypte en ook China meer Frans graan kochten.

Aan de andere kant moesten de Fransen zelf meer olie- en proteinehoudende gewassen uit andere landen aanvoeren. De Europese buren wisten op hun beurt meer vlees en vooral daarvan gemaakte producten en in mindere mate ook verse kaas aan Franse afnemers te verkopen. Groente en vooral aardappelen zorgden er voor dat het tekort op die EU-handelsbalans echter binnen de perken bleef.

Graan belangrijkste bijdrager

Graan is nog altijd de belangrijkste bijdrager aan de Franse agrarische export, met vorig jaar weer een exportwaarde van ruim € 6,6 miljard. Dat is 7% meer dan in 2018 door een combinatie van hogere prijzen en een grotere beschikbaarheid na de goede oogst van vorige zomer. Daarnaast ging er ook nog eens voor € 1,4 miljard aan andere gewassen als koolzaad naar het buitenland waarmee deze categorie in totaal de helft van de € 16 miljard aan export van primaire agrarische producten voor haar rekening neemt.

Toename groente

Een andere toename zit bij groente dat met € 2,3 miljard 14% meer exporteerde dan in 2018. “Hoewel het volume op hetzelfde peil bleef, lag de waarde een derde hoger door de krimp in de Europese productie maar een aanhoudend hogere vraag”, analyseert de agrarische infodienst Agreste. De derde grote categorie is een ‘groep’ met levende dieren, eieren en honing die met € 2,4 miljard nagenoeg evenveel aan de export bijdroeg als een jaar eerder. Belangrijke andere productgroepen in de Franse uitvoer zijn verder veevoer met € 2,3 miljard en chocolade en koekjes met bijna € 2 miljard aan opbrengsten.

Bewerkt product

Bewerkte agrarische en voedingsproducten lieten vorig jaar een export zien van € 48,6 miljard met daartegenover een invoer van € 42 miljard. Verreweg het belangrijkste exportproduct is wijn en andere alcoholische dranken waarvan er voor € 17 miljard naar het buitenland ging, € 800 miljoen meer dan een jaar eerder. De Franse uitvoer aan zuivelproducten bracht € 6,7 miljard op waarvan bijna de helft aan kaas. In die bedragen zit niet veel verschuiving vergeleken met het voorafgaande jaar, waarbij Agreste wel aantekent dat melkpoeder door de dynamische wereldmarkt een stuk meer opbracht.

€ 4,6 miljard aan vee en vlees

In de veesector verhandelden de Fransen voor € 4,6 miljard aan vee en vlees. Daarvan kwam € 1 miljard voor rekening van varkensvlees, 33% meer dan in 2018 door de ook voor de Fransen sterk toegenomen vraag uit China. De invoer van vlees komt echter met ruim € 5,8 miljard nog altijd veel hoger uit dan de export. Hier komt € 1,3 miljard voor rekening van rundvlees en € 1,1 miljard voor kip en verwerkte producten. In de import nemen verder fruit- en groenteproducten met € 5 miljard een belangrijke plaats in terwijl er ondanks de grote Franse melkveehouderij ook voor € 4 miljard aan kaas en andere zuivelproducten uit het buitenland binnen is gekomen.

Snel delen

Afbeelding
Ruud Peijs

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin