Friese boer kandidaat voor voorzitterschap LTO

Melkveehouder Broer Roorda heeft zich aangemeld als opvolger van de in mei opgestapte Marc Calon.

De boer uit Grouw gaat op voor het voorzitterschap van boerenorganisatie LTO Nederland.

Derde sollicitant voorzitterschap LTO

De 57-jarige Friese melkveehouder is daarmee de derde sollicitant die zijn kandidatuur publiekelijk bekend maakt. Enkele weken geleden meldden de ervaren boerenbestuurders Jan Cees Vogelaar uit Lelystad en Jaap Haanstra uit Luttelgeest zich, zij willen gezamenlijk het voorzitterschap van de grootste Nederlandse boerenorganisatie van Nederland gaan invullen. De bestuurlijke ervaring van melkveehouder Roorda, die 150 melkkoeien heeft op 70 hectare, is vooral op regionaal niveau. Zo was hij vier jaar voorzitter van de toenmalige afdeling Mid Fryslân en actief voor het Wetterskip Fryslân en de ruilverkavelingscommissie de Oude Jokse.

Impulsieve sollicitatie

De sollicitatie van Roorda naar het LTO-voorzitterschap ontstond min of meer bij toeval. Eigenlijk ging de Friese veehouder op voor de ledenraad van LTO Noord, maar daarvoor werd hij afgewezen. Waarop Roorda min of meer gekscherend aangaf dan wel te willen gaan voor het voorzitterschap van LTO Nederland. LTO-Noord vatte die opmerking echter serieus op en daarop volgde zijn officiële aanmelding. “En toen dacht ik bij mezelf, waarom ook niet?”, zegt de boer uit Grouw in de Leeuwarder Courant.

Afscheid nemen van federatiestructuur

Roorda wil de organisatie van LTO stevig op de schop nemen. Om weer een prominente landbouworganisatie te worden, zal LTO Nederland afscheid moeten nemen van de federatiestructuur met LTO Noord, ZLTO en LLTB (Limburg), aldus Roorda. “Dat is niet meer van deze tijd.”

Contributie fors omlaag

Verder moet de contributie fors omlaag. Veel boeren hebben LTO de rug toegekeerd, volgens Roorda omdat het veel te duur is geworden. Zelf moet de melkveehouder ieder jaar zo’n € 1.000 betalen. Een contributieverlaging is volgens Roorda mogelijk als LTO zich puur richt op belangenbehartiging en afscheid neemt van overbodige organisaties zoals LTO Projecten.

Afbouw van Europese landbouwsubsidies

Een derde actiepunt van de Friese LTO-sollicitant is de afbouw van Europese landbouw subsidies. Roorda: “Dat verstoort de markt en leidt alleen maar tot hogere prijzen voor grond en fosfaatrechten.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.