Friesland wil vergunning vergister Marrum intrekken

Provincie Friesland wil de omgevingsvergunning voor een co-vergister in Marrum intrekken.

Sinds 2008, toen vergunningen zijn verleend voor de komst van de co-vergister, zijn namelijk geen concrete stappen gezet om de vergister te realiseren, aldus de provincie. Ook zal er door de huidige stikstofsituatie lastig zijn een vergunning te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming.

Vrees voor geuroverlast

Verschillende organisaties, omwonenden en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Frysân verzochten de vergunningen in te trekken. Men vreesde voor geur-, geluid- en verkeershinder bij komst van een vergister. In Marrum is al een vergister aanwezig.

De provincie meldt dat na intrekking van de omgevingsvergunningen alsnog de kans bestaat dat er een vergister komt op de locatie in Marrum, aangezien het bestemmingsplan dat wel toelaat.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.