FrieslandCampina corrigeert melkprijs 50 cent omhoog

29-06-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De leden van FrieslandCampina beuren in juli 50 cent meer voor hun melk dan in juni. Oorzaak zijn eerder te laag ingeschatte prijzen van de concurrentie.

Dit meldt FrieslandCampina. De garantieprijs gaat daarmee naar € 33,00 per 100 kilo, hetzelfde niveau als in mei. De zuivelreus verwacht dat de uitbetaalprijzen van referentiebedrijven ook de komende tijd nog zullen stijgen.

Biologische markt stabiel

Ook de biologische garantieprijs gaat omhoog, maar dat niet alleen dankzij een correctie. In de € 2,00 stijging (naar € 47,50) zit een opwaartse correctie van 60 cent verwerkt, die het gevolg is van eerder te laag ingeschatte uitbetaalprijzen bij de concurrentie. De biologische zuivelmarkt is volgens FrieslandCampina vrij stabiel.

De gangbare melkprijs bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo bedraagt, exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL € 32,46 per 100 kilo. Gemiddeld tot en met juli bedraagt de kale melkprijs € 34,04 per 100 kilo. Dat is, gecorrigeerd voor gewijzigde standaardgehaltes, zo’n € 2,00 minder dan vorig jaar.

Prestatietoeslag

Eind juli zullen de leden van FrieslandCampina te horen krijgen hoe de onderneming in het voorbije eerste halfjaar heeft gedraaid. Daaraan gekoppeld is de te verwachten prestatietoeslag over het eerste halfjaar. Heeft FrieslandCampina in de coronaperiode goed gedraaid of niet?

Meer informatie over voorschotmelkprijzen van diverse zuivelbedrijven vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer