Doorgaan naar artikel

FrieslandCampina en Danone realiseren samen CO2-reductie

De samenwerking leidde tot een reductie van 17% in de uitstoot van broeikasgassen in 2015-2020.

Geüpdatet op:
Business
Nieuws
Samenwerking FrieslandCampina en Danone reduceert CO2-uitstoot. Op de foto vlnr: Simone Boitelle, Director Global Corporate Affairs FrieslandCampina, Yann-Gaël Rio, Danone's Global Vice-President voor Natuur & Landbouw en melkveehouder Edwin Daatselaar. - Foto: FrieslandCampina premium

Samenwerking FrieslandCampina en Danone reduceert CO2-uitstoot. Op de foto vlnr: Simone Boitelle, Director Global Corporate Affairs FrieslandCampina, Yann-Gaël Rio, Danone's Global Vice-President voor Natuur & Landbouw en melkveehouder Edwin Daatselaar. - Foto: FrieslandCampina

Een driejarige samenwerking tussen FrieslandCampina en Danone heeft geleid tot een reductie van ruim 17% in de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2015-2020.

De reductie is gerealiseerd door melkveehouders van FrieslandCampina die duurzame landbouwpraktijken en groene-energieprojecten implementeerden. Dit is vervolgens toegepast voor zuivelingrediënten die specifiek aan Danone worden geleverd. De samenwerking wordt verlengd met nog eens drie jaar, meldt FrieslandCampina.

Het zuivelbedrijf gebruikt de KringloopWijzer om de voortgang van de duurzame landbouwmethoden te volgen. De monitoringstool wordt door bijna 10.000 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina gebruikt en geeft specifieke inzichten per bedrijf, zoals de omvang van hun ecologische voetafdruk.

Voer en groene energie

De aantoonbare reductie van CO2 is het gevolg van een pakket maatregelen. Enkele voorbeelden zijn:

  1. Meer eiwit van eigen landbouwgrond, de impact van het inkopen van voer van verder weg wordt zo verminderd;
  2. Optimaliseren van het rantsoen van de koe dat de gezondheid en het welzijn van de dieren ondersteunt en tegelijkertijd de methaanuitstoot vermindert;
  3. Energiemaatregelen zoals de opwekking van groene stroom met zonnepanelen, windmolens en mestvergisters, gebruik van biobased diesel en verminderen van het energieverbruik (bijvoorbeeld door het terugwinnen van warmte uit melkkoeling);
  4. Mestvergisters wekken niet alleen duurzame elektriciteit op, maar dragen ook bij aan de vermindering van de methaanemissie door mestopslag. De groene stroom van de leden wordt ingezet voor de productielocaties van FrieslandCampina.

Verlenging met drie jaar

Vanwege de positieve resultaten hebben Danone en FrieslandCampina de samenwerking met nog eens drie jaar verlengd. De twee bedrijven willen de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de productie van ingrediënten afkomstig van FrieslandCampina met nog eens ruim 7% verminderen. Dit zou in de loop van de meerjarige samenwerking resulteren in een totale reductie van de broeikasgasemissie van bijna 25%.

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin