Doorgaan naar artikel

FrieslandCampina en DSM geven gas met methaanremmer

Van links naar rechts: Hein Schumacher (CEO FrieslandCampina), Dimitri de Vreeze (co-CEO DSM) en melkveehouder Richard Korrel (Boerderij Polderzicht). Foto: RFC premium

Van links naar rechts: Hein Schumacher (CEO FrieslandCampina), Dimitri de Vreeze (co-CEO DSM) en melkveehouder Richard Korrel (Boerderij Polderzicht). Foto: RFC

FrieslandCampina gaat een grootschalige proef doen met de methaanremmer Bovaer van DSM.

220 leden-melkveehouders van FrieslandCampina gaan praktijkervaring opdoen met het voeradditief dat de methaanuitstoot van melkvee met 30% kan verminderen. Methaan dat onder meer vrijkomt bij de vertering van voer door koeien is een relatief sterk broeikasgas. De bedrijven noemen het een grote stap in het terugdringen van de broeikasgasuitstoot van melkvee. Voerleverancier Agrifirm gaat het voeradditief leveren aan de deelnemende bedrijven.

Goedkeuring EU

Bovaer is ontwikkeld door het Nederlandse voedingsbedrijf DSM en is in februari dit jaar goedgekeurd voor gebruik in de EU. De deelnemende bedrijven hebben meteen daarna besloten samen te werken in deze pilot. Volgens FrieslandCampina is het een belangrijk stap in de verduurzaming van de zuivelsector. Reductie van methaanuitstoot uit de veehouderij is een van de doelen waarover in de laatste klimaattop afspraken zijn gemaakt. CEO Hein Schumacher noemt reductie van de broeikasuitstoot door koeien een van de routes naar de klimaatdoelen naast het gebruik van groene energie, ‘bij voorkeur opgewekt door onze leden’.

Dimitri de Vreeze Co-CEO van Royal DSM is trots op de samenwerking van Nederlandse bedrijven die zo een ‘oplossing kunnen bieden om een bijdrage te leveren aan één van de grootste uitdagingen van deze tijd’. Hij geeft ook aan dat het belangrijk is dat de melkveehouder wordt beloond voor duurzaamheidsinitiatieven.

Vergoeding voor deelname

In het najaar van dit jaar gaat de proef van start op 200 Nederlandse FrieslandCampina-bedrijven. Afhankelijk van de uitkomsten wordt het gebruik van Bovaer dan vanaf 2023 verder opgeschaald. De proeven gaan ongeveer zes maanden duren. Dan moet er duidelijkheid komen over het effect en de kosten voor de deelnemers. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de mogelijkheden om de duurzamere productie te verwaarden via de afzet.

De deelnemers krijgen een vergoeding voor deelname en voor de kosten die ze moeten maken. Dat gaat om een substantiële bijdrage vanuit FrieslandCampina. DSM gaat een kwart van de vergoeding betalen.

FrieslandCampina heeft als doel om samen met de leden in 2030 de broeikasuitstoot op het erf met 33% te reduceren.

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin