FrieslandCampina moet leden (meer) koesteren

10-11-2020 | |
Oppewal
Johan Oppewal Redacteur
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft een probleem met haar leden. Dat blijkt uit een ledenonderzoek dat de coöperatie zelf heeft laten doen door de Nationale Coöperatieve Raad (NCR).

Hoewel 78% ‘tevreden’ is, borrelt onder de oppervlakte heel veel onvrede. De ledenbetrokkenheid is laag, zeker in vergelijking met andere coöperaties, zo blijkt. Een meerderheid onder de leden voelt zich op afstand staan en niet betrokken bij de coöperatie, stellen de onderzoekers van NCR vast. Maar liefst 40% heeft weinig vertrouwen in het bestuur.

Aan de melkprijs ligt het niet eens zozeer, blijkt ook uit het onderzoek. Het gaat eerder om de cultuur van het bedrijf. Leden zijn niet trots op hun coöperatie en voelen zich (te) weinig verbonden. Bovenal voelen zij zich te weinig gehoord. Volgens de onderzoekers zijn leden gefrustreerd dat ze niet actiever worden betrokken.

Afstand tussen lid en coöperatie bij groot bedrijf al snel groot

Misschien is het mede een teken van deze tijd. Mensen zijn kritisch en mondig, sociale media zijn goed in het vergroten van onvrede. Tegen die achtergrond voelen meer ‘gevestigde bolwerken’ spanning met hun achterban. En juist bij zo’n groot bedrijf is de afstand tussen lid en coöperatie al snel groot, stellen de onderzoekers ook vast: “Niet zelden vraagt het lid zich af wie nu het doel en wie het middel is: het lid of de onderneming.”

Tel daarbij op de unieke positie van dit bedrijf als veruit de grootste zuivelverwerker van Nederland – een alternatief is er voor de meeste leden niet. Dat is geen recept om blij te zijn met wat je hebt. Het verklaart ook waarom de Duitse leden veel positiever zijn.

Plaats leden op voetstuk

Zo kun je allemaal verklaringen en verzachtende omstandigheden aandragen, maar dat zijn geen oplossingen voor het serieuze probleem dat er ligt. De leden willen beter gehoord worden. Daar ligt een opdracht voor het bestuur van de coöperatie: neem je leden meer serieus, plaats ze op een voetstuk. Je hebt ze nodig, en omgekeerd.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.