FrieslandCampina stopt met grupstal-leveranciers in België

15-09-2020 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

FrieslandCampina haalt volgend jaar geen melk meer op bij leveranciers met een grupstal in België.

Hans De Ruyter, van leveranciersvereniging DairyCam, geeft tegenover Landbouwleven aan dat betreffende leveranciers niet zomaar ergens anders naartoe kunnen. Andere zuivelondernemingen als Milcobel, LDA, Arla en Inex zouden geen nieuwe leveranciers toelaten.

Aanbinden niet wenselijk

Een woordvoerder van FrieslandCampina geeft aan dat de leveranciers al in 2018 van het nieuws op de hoogte zijn gebracht. De zuivelonderneming heeft in de Belgische afzetmarkt gekozen alleen nog ‘Bijzondere melk’ te collecteren. Dit om de melk optimaal te kunnen verwaarden. Vanuit de markt en dierenwelzijnsorgansaties zou al langere tijd worden aangegeven dat het aanbinden van melkvee niet langer wenselijk is, omdat een koe zich dan niet vrij kan bewegen.

Geen grupstallen

Belgische leveranciers die deelnemen aan de bijzondere melkstroom zijn melkveehouders die 100% Belgische weidemelk produceren. De melk moet voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria en de melkveehouders moeten hun bedrijf op een duurzame manier ontwikkelen. Ze ontvangen hiervoor een toeslag van 0,5 cent per liter melk. In de leveringsvoorwaarden van deze melkstroom is opgenomen dat het aanbinden van koeien niet is toegestaan. Deze voorwaarde geldt niet voor leden in België, Nederland en Duitsland. Wel is in 2018 in kwaliteitsprogramma Foqus planet opgenomen, dat er bij nieuwbouw of uitbreiding van stallen voor melkvee (inclusief droogstaande koeien) geen grup- of aanbindstallen meer mogen worden gebouwd of ingericht. Vooralsnog lijkt deze eis volgens de zuivelonderneming tegemoet te komen aan de klantvraag.

FrieslandCampina houdt in België na het vertrek van de 40 grupstalboeren circa 240 leveranciers over en daarnaast 26 leden. Ooit telde FrieslandCampina meer dan 900 leveranciers. In 2015 nam de onderneming afscheid van 400 melkveehouders vanwege een groeiende aanvoer in Nederland.

Willem VeldmanBeheer