FrieslandCampina stopt voorlopig met Caring Dairy

18-03-2020 | |
Foto: Wick Natzijl
Foto: Wick Natzijl

De bijna vijftig leden van FrieslandCampina die tot nu toe Caring Dairy-melk produceerden voor Ben & Jerry’s, moeten daar mee stoppen. Reden is dat FrieslandCampina voor 2020 geen nieuw contract heeft kunnen afsluiten met de ijsproducent.

Een woordvoerder van FrieslandCampina bevestigt dit nieuws. Reden voor de beëindiging van het contract was dat Unilever-dochter Ben & Jerry’s extra eisen stelde, die ook een aanpassing van de productielokatie vereisten bij FrieslandCampina. Hiervoor was een investering nodig die FrieslandCampina voor dit moment te kostbaar vond. Het betekent volgens een woordvoerder van de coöperatie niet dat FrieslandCampina een volgend jaar ook niet meer mee doet.

Eigen afwegingen bij Ben & Jerry’s

Bij Ben & Jerry’s spelen overigens ook eigen afwegingen, zo valt te horen. Door de brexit heeft de ijsmaker een eigen melkaanvoer in Groot-Brittannië opgezet, waardoor voor de vestiging in Hellendoorn (waar het ijs wordt gemaakt, naast andere Unilever-ijssoorten) nu minder aanvoer nodig is. Cono blijft nog wel gewoon Caring Dairy-zuivel leveren aan Ben & Jerry‘s.

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer