FrieslandCampina vertaalt duurzaamheid in melkprijs

19-10 | |
Vullings
Jan Vullings Hoofdredacteur
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Het blijft lastig om marktwensen direct te vertalen naar een grondstof, zoals bij melk.

Toeslagen werken doorgaans beter dan inhoudingen. De mate waarin dit stelsel invulling krijgt, blijft een gevoelig punt, zeker voor een coöperatie. Zuivelconcern FrieslandCampina presenteert een vernieuwd duurzaamheidsprogramma Foqus planet waarin leden maximaal € 3,50 per 100 kilo melk kunnen verdienen. Voor een deel komt dit geld uit een collectieve of coöperatieve inhouding (€ 0,60), voor het andere moet het uit de markt komen.

Extra inspanning levert extra geld op

Het concern betaalt voor een kleinere CO2-uitstoot € 1,50 per 100 kilo melk. In het Foqus planet-programma wordt weidegang aan de bekende thema’s op gebied van diergezondheid en -welzijn, klimaat en biodiversiteit toegevoegd. Extra inspanning levert extra geld op. De toeslag voor volledige weidegang bedraagt € 1,30.

Na stikstof wacht klimaatdossier op concrete stappen

Het is goed dat FrieslandCampina de marktwensen laat doorschemeren naar het boerenerf. Het programma is voor een buitenstaander wel erg ingewikkeld. Interessant is dat weidemelk kennelijk niet dat extra oplevert dat een weidepremie van € 1,50 per 100 kilo rechtvaardigt. Er gaat daarom in 2023 20 cent vanaf. De vraag is natuurlijk hoe dit zit met de CO2-norm. Maar misschien is hier niet de extra opbrengst van belang, maar gaat het hier eerder om license to produce. Na stikstof wacht dit klimaatdossier op concrete stappen.

De leden moeten zich nu uitspreken over dit toeslagensysteem. Echt gemakkelijk is het niet. Gelukkig ligt de melkprijs op een hoog niveau, met navrante kosten. Het is geen zekerheidje voor de toekomst.Beheer