Fritescompensatie maximaal 6 cent per kilo

07-05-2020 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

De compensatie voor onverkoopbare fritesaardappelen bedraagt ten hoogste 6 cent per kilo. Telers krijgen maximaal € 150.000 compensatie per bedrijf. Als de schade minder dan € 1.000 bedraagt, is geen compensatie mogelijk.

Door de coronacrisis is de afzet van frites naar horeca en evenementen weg gevallen. Daardoor lag er volgens de Brancheorganisatie Akkerbouw begin april bijna 1 miljoen ton onverkoopbare fritesaardappelen in de bewaarschuren bij de telers. Daarom kondigde landbouwminister Carola Schouten 15 april aan dat er een compensatieregeling komt voor deze telers van ongeveer € 50 miljoen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt dat als de aanvragen die € 50 miljoen overschrijden, dat de telers dan met een bepaald percentage worden gekort. De vergoeding is maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020.

Bestemd voor telers van consumptie- of fritesaardappelen

Volgens RVO.nl is de tegemoetkoming bestemd voor telers van consumptie- of fritesaardappelen. Het bedrijf moet op 12 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van de kamer van koophandel. RVO.nl maakt het voorbehoud dat de Regeling Tegemoetkoming Land- en Tuinbouwondernemers COVID-19 nog goedgekeurd moet worden door de Europese Commissie en pas definitief is na publicatie in de Staatscourant. Telers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de regeling bij RVO.nl.

Voorwaarden

RVO.nl stelt nog een paar andere voorwaarden aan de compensatie. De onverkoopbare fritesaardappelen mogen niet eerder verhandeld zijn op de termijnmarkt. De teler mag geen personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Als de teler gebruik maakt van andere steunmaatregelen in verband met de coronacrisis, dan worden die vergoedingen afgetrokken van de compensatie. Telers kunnen de aanvraag indienen tot en met 4 juni 2020.

Verwerkers

Doordat de fritesverkoop naar de out-of-home markt is weggevallen, willen aardappelverwerkers de contracten voor oogst 2019 ontbinden, blijkt uit informatie waar Food & Agribusiness over beschikt. De aardappelen worden aangeboden voor de compensatieregeling en afgezet buiten de verwerkende industrie. Vervolgens betalen de verwerkers de afgesproken contractprijs, verminderd met de opbrengst uit de verkoop en uit de compensatieregeling. De telers krijgen zo uiteindelijk de contractprijs die ze met de verwerkers hebben afgesproken. De verwerkers hoeven minder te betalen omdat de opbrengsten uit de compensatie en de verkoop worden verrekend.

Met wederzijds instemmen ontbinden

De Vavi, de vereniging van aardappelverwerkers, bevestigt dat in sommige gevallen met wederzijdse instemming van teler en afnemer contracten ontbonden worden. Vrieshuizen zitten tot de nok toe vol, zegt secretaris Hylke Brunt. “En de verwerkingscapaciteit staat nagenoeg stil. Onder welke voorwaarden er met wederzijds instemmen wordt ontbonden, is iets tussen koper en verkoper.”

Engwerda
Jan Engwerda RedacteurBeheer