Frustratie in akkerbouw over maatregelen en ‘rigide’ EU-plan

28-10-2022 | |
NAV-voorzitter Teun de Jong ergert zich aan inconsequenties in het landbouwbeleid. Foto: Mark Pasveer
NAV-voorzitter Teun de Jong ergert zich aan inconsequenties in het landbouwbeleid. Foto: Mark Pasveer

De maatregelen waarmee de akkerbouw wordt geconfronteerd, zijn frustrerend. Dat zegt NAV-voorzitter Teun de Jong.

Akkerbouwers investeren volop in precisieapparatuur om steeds minder milieubelastende middelen te spuiten, maar worden desondanks geconfronteerd met vergaande beperkende maatregelen.

Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Het jongste voorbeeld is het EU-plan voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond is positief dat de nieuwe landbouwminister Piet Adema inziet wat de consequenties hiervan zijn. De Jong baseert zich op de erkenning van Adema dat het EU-plan neerkomt op een middelenverbod in praktisch heel Nederland.

“Onze nieuwe minister van landbouw heeft bij ons een goede eerste indruk achtergelaten; eerlijk, kennelijk opererend op eigen gezag. Al laat dat onverlet dat Nederland erbij heeft gezeten toen dat rigide plan voor duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen is opgesteld. Ondanks dat akkerbouwers volop investeren in precisieapparatuur om steeds minder milieubelastende middelen vrijwel zonder drift te verspuiten en in precisiebemesting, worden ze geconfronteerd met vergaand beperkende maatregelen. Dat is zo frustrerend. Dat het moet van Europa is een dooddoener”, zegt De Jong in een interview met weekblad Boerderij.

We kunnen in het nieuwe GLB in de akkerbouw amper meedoen aan de eco-regelingen

De optelsom van maatregelen (bufferstroken, bouwplanverruiming, minder GLB-premie) gaat akkerbouwers volgens de NAV serieus saldo kosten. “Extensiveren kost onmiddellijk marge”, aldus De Jong. “We kunnen in het nieuwe GLB in de akkerbouw amper meedoen aan de eco-regelingen. Goud is onhaalbaar, alleen brons is bereikbaar.”

Op cruciale punten weten akkerbouwers bovendien nog steeds niet waar ze aan toe zijn. “Er zou vanuit de overheid een simulatietool komen om keuzes die boeren maken financieel door te rekenen, 1 juli dit jaar zou die er zijn. Nu komt die tool pas maart volgend jaar. Dat is schokkend. Toch! Dat is geen Brussel die dat in de weg staat, maar onze eigen LNV en RVO.”

Inconsequenties in het beleid

Teun de Jong ergert zich aan inconsequenties in het beleid. “Investeringen in precisie-apparatuur worden financieel ondersteund. Tegelijk zie je dat die precisie door teeltvrije zones onvoldoende kan worden benut. Ander voorbeeld: Nederland wil meer eitwitproductie in eigen land. Dan verwacht je: meer steun aan eiwitgewassen. Maar we zien een inzet op zeewier en insecten. Ambitieus misschien, maar niet productief. Wij zeggen: pluk nou eerst eens het laaghangend fruit, ondersteun flink de erwten- en bonen, en lupineteelt.”

Lees het hele interview dinsdag in weekblad Boerderij

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Tholhuijsen
Leo Tholhuijsen Redacteur


Beheer