Frustratie om ‘juristerij’ bij stikstofoverleg

Kritiek op de overheid is dat bij de onderhandelingen pressie wordt uitgeoefend om eerst emissiereductie te bereiken in de gebieden in of nabij de Randstad, waar de bouw dan rechtstreeks van kan profiteren. - Foto: ANP
Kritiek op de overheid is dat bij de onderhandelingen pressie wordt uitgeoefend om eerst emissiereductie te bereiken in de gebieden in of nabij de Randstad, waar de bouw dan rechtstreeks van kan profiteren. - Foto: ANP

LNV-ambtenaren twijfelen over juridische houdbaarheid maatregelen die uitstoot stikstof moeten beperken.

Onderhandelingsresultaat over een serie stikstofreducerende maatregelen voor de veehouderij zou kunnen worden verzilverd, ware het niet dat ambtenaren van het ministerie van Landbouw op de valreep weer twijfels uitspreken over de juridische houdbaarheid. Een kwestie waar het hele overleg steeds al om draait. Dit stellen bronnen uit werkgroepen van het Landbouw Collectief en de Rijksoverheid.

Uitstoot stikstof beperken via voermaatregelen

Volgens deze bronnen is het mogelijk om redelijk snel een aantal afspraken te beklinken, waarna de veehouderij daar werk van kan maken. Dit moet met name via bemestings-, rantsoen-, en voermaatregelen. Juristen van de overheid zijn evenwel terughoudend, want het liefst hebben ze garanties vooraf dat maatregelen werken. Daarom is er bij hen ook een voorkeur voor maatregelen met behulp van krachtvoer boven rantsoenmaatregelen, waarbij veehouders meer eigen voer kunnen benutten. Dit laatste spoor is voor veehouders vaak aantrekkelijker, want minder duur, maar voor de overheid moeilijker controleerbaar.

Kritiek: reductie emissie nabij de Randstad krijgt voorrang

Gevolg van alle oponthoud is dat het voor dit jaar feitelijk al te laat is om nog effectieve maatregelen af te spreken. Veehouders hebben vaak hun bemestingsplannen al gemaakt, kunstmest aangekocht en dergelijke. De onderhandelaars van de kant van de overheid lijken ook met dit soort overwegingen geen rekening te houden, is de kritiek.

Nog een kritiek op de overheid is dat bij de onderhandelingen wel heel veel pressie wordt uitgeoefend om eerst emissiereductie te bereiken in de gebieden in of nabij de Randstad, waar de bouw dan rechtstreeks van kan profiteren. Dit lijkt meer prioriteiten te hebben dan het binnenhalen van resultaten op zich.

Onderhandelingen lopen nog steeds

Jeroen van Maanen, woordvoerder en mede-onderhandelaar van het Landbouw Collectief, wil niet ingaan op vragen over deze kritiek. Hij stelt dat de onderhandelingen nog steeds lopen. Deze verlopen formeel nog steeds in stilte. Dat gebeurt in diverse werkgroepen. De afspraak was dat niet uit het overleg zou worden ‘gelekt’.

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer