Functioneel exterieur is basis voor langere levensduur

08-01-2020 | |
Vaarzen die een goed exterieur hebben bij inschrijving starten vaker aan de vierde lactatie en halen een hogere levensproductie. - Foto: Hans Prinsen
Vaarzen die een goed exterieur hebben bij inschrijving starten vaker aan de vierde lactatie en halen een hogere levensproductie.

Naarmate het exterieur van koeien beter is, nemen de levensduur, levensproductie en gezondheid toe.

Koeien met een hoge exterieurscore leven langer dan koeien met een lage score. Die stelling neemt Gerbrand van Burgsteden in. Het hoofd van Stamboek en Registratie bij CRV onderbouwt dit door het niveau van exterieurscore die vaarzen krijgen bij inschrijving te relateren aan het percentage dieren dat aan de vierde lactatie start. Uitgangspunt zijn de vaarzen ingeschreven in 2011 en 2012.

Vierde lactatie

De vaarzen met ondermaatse score voor de bovenbouwkenmerken Frame, Type, Uier en Benen laten steeds op elk onderdeel zien dat slechts zo’n 30 a 35% de vierde lactatie haalt. Van de dieren die juist hoog scoren op deze onderdelen iets meer dan 50% de vierde lactatie.

Uitgedrukt in het algemeen voorkomen haalt amper een kwart van de vaarzen met 71-74 punten de vierde lactatie. Van de vaarzen met 77 punten stijgt dat percentage al naar 42%; bij 81 punten tot 50% en van de vaarzen met het hoogste algemeen voorkomen (86-89 punten) haalt 57% de vierde lactatie.

Gezondheid en melkproductie

De positieve kanten van een hoge exterieurscore drukken ook door in gezondheid en melkproductie. Zo is het celgetal lager naarmate de exterieurscore toeneemt en neemt ook het percentage klauwaandoeningen af.

De exterieurscore kent een positief verband met de levensproductie bij afvoer.

Zo realiseren vaarzen met een score 71-74 punten gemiddeld 18.708 kilo melk levensproductie. De exterieurtop met 86-89 punten haalt een levensproductie van 37.551 kilo melk.

Hogenkamp
Meer over


Beheer