Furieuze reacties op ‘leegkoop’ platteland

10-06 | |
Boeren protesteerden tegen het stiktofbeleid op het Malieveld 1 oktober 2019. Op woensdag 22 juni willen boeren opnieuw protesteren in Den Haag tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. - Foto: Roel Dijkstra
Boeren protesteerden tegen het stiktofbeleid op het Malieveld 1 oktober 2019. Op woensdag 22 juni willen boeren opnieuw protesteren in Den Haag tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. - Foto: Roel Dijkstra

Boerenorganisaties verzetten zich fel tegen de stikstofdoelen en noemen dezen onhaalbaar.

Ondernemers vrezen een ‘leegkoop’ van het platteland, maar zijn niet bereid om het daarbij te laten zitten. Actiegroepen denken na over demonstraties. Ze missen oplossingen voor boeren die door willen, ook in de regio’s die nu zijn aangewezen voor hoge stikstofreductie.

LTO: onhaalbaar

De stikstofdoelen zijn onhaalbaar, vindt LTO Nederland. De belangenorganisatie zegt onder geen beding deze plannen te accepteren. LTO houdt hoop wat betreft de provincies, die de plannen uiteindelijk in de gebiedsprocessen moeten gaan vormgeven: “Zij worden samen met boeren in deze onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Wij roepen provincies op tot stevig verzet tegen deze onmogelijke Haagse dictaten”, stelde LTO naar aanleiding van eerdere berichten waarin reductiepercentages van 70% werden genoemd.

NAJK: Nederland is geen kleurplaat

De jonge boeren zijn ook al vol onrust, nog voordat de plannen openbaar zijn. In een brief zet NAJK aan stikstofminister Van der Wal en de Kamerleden van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie de zorgen uiteen, onder andere over de ‘van bovenaf bepaalde zonering’: “Nederland is geen kleurplaat”, vinden de jonge boeren. “Nederland richt je niet van bovenaf in. Ons land is groot geworden door ‘polderprocessen’ van onderop die draagvlak genieten. Gebieden moeten beleidsruimte en financiële steun genieten van de Rijksoverheid om zelf met een aanpak te komen. Voor NAJK betekent dit zonder meer ruim baan voor innovatie.”

Agractie: ‘Moord met voorbedachte rade’

Wat voorman Bart Kemp van Agractie betreft, gaan de gestelde doelen van tafel. In het persbericht vraagt Agractie zich af: ‘Snapt Den Haag dan echt niet dat doelen waarvoor je boeren moet opofferen en gebieden leeg moet vegen, dat deze doelen niet deugen?’ Daarbij tekent Kemp aan dat boeren ‘talloze oplossingen’ hebben aangedragen. “Maar er wordt niet geluisterd! Er wordt niets mee gedaan!”, aldus de voorman. Een ander kritiekpunt ís dat er nog altijd geen zicht is op snelle legalisatie voor PAS-melders en er ook nog altijd onzekerheid is over derogatie.

FDF wil iets anders dan Malieveld

Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, ziet dat ‘we het tij niet gaan keren door het Malieveld weer een keer vol te rijden. Dit gaat óók niet goed komen met één dagje actie’. FDF verwacht dat er veel verzet zal komen tegen de landelijke aanpak. Maandag overleggen de regionale FDF’ers over actieplannen.

Bart Kemp roept vrijdag alle boeren en bestuurders die meepraten over de gebiedsgerichte aanpak, om van tafel te lopen en geen woord meer te wisselen met de overheden tot Den Haag mét de hele sector komt tot plannen met draagvlak onder de boeren. “Dit is volledig onacceptabel en zonder overleg met de sector tot stand gekomen. Dat pikken wij niet.” De bedoeling is dat op woensdag 22 juni de ‘grootste, meest duidelijk zichtbare actie ooit vertoond in Nederland’ zal plaatsvinden in Den Haag.

Lees ook: Kabinetsaanpak stikstof; landelijk gebied gaat op de schop en Staghouwer: ‘Niks doen ook voor blijvers geen optie’

van Rooijen
Meer over


Beheer