Garantieprijs 66 cent lager, vergelijkingsprijs minus € 1,25

30-12-2019 | |
Foto: Bert Jansen - Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

FrieslandCampina verlaagt de garantieprijs voor januari 2020 met 66 cent per 100 kilo naar € 35,75. Dit heeft de onderneming bekendgemaakt. Deze garantieprijs geldt bij nieuwe standaardgehaltes.

Volgens FrieslandCampina is de werkelijke melkprijsdaling maar 10 cent per 100 kilo, omdat er in december nog sprake was van een eenmalige opwaartse correctie van 56 cent.

RFC-leden ontvangen € 1,25 per 100 kilo minder

Uit de vergelijking van Boerderij, die nog uitgaat van de Nederlandse standaardgehaltes die RFC tot en met december hanteerde, komt naar voren dat de leden van FrieslandCampina er in totaal € 1,25 per 100 kilo op achteruit gaan.

Een melkveehouder met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo ontving in december in totaal nog € 35,87 per 100 kilo. In januari ontvangt deze op grond van dezelfde condities € 34,62 per 100 kilo. Deze prijzen zijn exclusief btw en gelden na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL.

De nieuwe eiwit-, vet- en lactosegehalten bij FrieslandCampina bedragen achtereenvolgens: 3,57%, 4,41% en 4,53%. De Nederlandse standaardgehalten zijn: 3,47% eiwit, 4,41% vet. Het oude lactosegehalte was 4,51%.

Genoemde prijs van € 34,62 is de kale melkprijs. Met weidegang (+€ 1,50) en Planet Proof (+€ 2,00) is tot € 3,50 per 100 kilo bij te verdienen. Enkele honderden leden kunnen dus tot € 38,12 per 100 kilo aan melkgeld beuren.

Arla-leden van € 33,54 naar € 33,41 per 100 kilo melk

Overigens ontvangen ook de leden van Arla in januari iets minder voor hun melk, al is hier het prijsverschil minder groot. Zie gaan van € 33,54 naar € 33,41 per 100 kilo. Arla-leden kunnen tot € 3,45 per 100 kilo bijverdienen.

Biologische garantieprijs RFC stijgt

De biologische garantieprijs van FrieslandCampina stijgt ten opzichte van december met € 2,76 naar € 48,50 per 100 kilo. Dit vooral doordat er vorig maand een correctie van -€ 2,01 drukte op de garantieprijs.

Meer informatie over voorschotmelkprijzen van diverse zuivelbedrijven vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer