Gasprijs loopt iets op door warmer weer

08-06 | |
Foto: Harold Versteeg
Foto: Harold Versteeg

De afgelopen week bleef de prijs voor een kuub gas vrijwel gelijk.

Nadat in het begin van de week de prijs eerst daalde, liepen de gasprijzen daarna toch weer iets op. Nu de vraag naar gas voor verwarming afneemt, wordt deze vraag gedeeltelijk opgevuld door gasgestookte elektriciteitscentrale om aan de stijgende vraag naar elektriciteit te voldoen. De stijgende vraag komt onder andere door de toenemende vraag van aircogebruik en de tegenvallende opwekking van elektra uit windparken door achterblijvende productie.

LNG

In Azië en in Europa wordt momenteel veel gas en vloeibaar gemaakt gas (LNG) ingeslagen om de gasvoorraden aan te vullen. Ook het geplande onderhoud momenteel aan Noorse gasleidingen zorgt voor enige druk op de gasmarkt de komende week.

Elektra

De prijs van kolen stijgt door de grote vraag vanuit Azië als gevolg van een hittegolf. Mede hierdoor is de prijs van de CO2-emissierechten onder druk komen te staan. Handelaren denken voornamelijk dat de kolen te duur zijn, waardoor er meer elektra met gas zal worden gemaakt, waarvoor minder rechten noodzakelijk zijn.

De productie van elektra vindt op dit moment veel plaats in buurlanden van Nederland, omdat er in ons land veel centrales stil liggen voor onderhoudswerkzaamheden. We importeren hierdoor uit landen waar de elektraprijzen op een lager niveau liggen dan in Nederland.

Zonnepanelen

De prijzen voor de korte termijn zijn relatief hoog te noemen, hoewel de zonnepanelen in aantal enorm toenemen en als gevolg van veel zon veel opwekken. Een reden voor de hoge tarieven is niet te geven, kunstmatige manipulatie is een voor de hand liggende mogelijkheid. Bij de huidige hoge tarieven is een zonne- of windpark veel gemakkelijker rond te rekenen en zijn investeerders eerder geneigd om hierin te investeren.

Mede-auteur: Patrick van der Ende, Energie Analist NIFE Energieadvies

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

de Bruijn
Sjors de Bruijn Analist energiebureau NifeBeheer