Gasproducenten VS onder druk

07-07-2020 | Laatste update op 06-05 | |
De OPEC-landen parkeren volle olietankers om het olieaanbod in de hand te houden. - Foto: AFP/ANP
De OPEC-landen parkeren volle olietankers om het olieaanbod in de hand te houden. - Foto: AFP/ANP

De langdurig lage gasprijs brengt in de VS producenten van schaliegas in de problemen.

De langetermijncontracten voor gas zijn licht gestegen en lijken hiermee voor een klein gedeelte mee te liften op de stijgende prijs van olie en de aandelenbeurzen. De prijs van daggas blijft echter een vlakke lijn op een nog altijd laag niveau. Aangezien de aanvoer royaal te noemen is en er geen zicht is op een vermindering van de aanvoer, is het mogelijk dat het prijsniveau voorlopig het beeld is dat we blijven zien.

Daggas kan stabiel blijven

Door de lage prijzen is het niet voor alle producenten mogelijk om het hoofd boven water te houden. In Amerika is een van de grootste producenten van schaliegas in de problemen gekomen en heeft onlangs uitstel van betaling aangevraagd. De schuld van het bedrijf is opgelopen tot in de tientallen miljarden dollars, omdat de investeringen met geleend geld niet terugbetaald kunnen worden als gevolg van vraaguitval vanwege Covid-19. De aanvoer van LNG vanuit Amerika is sterk afgenomen onder druk van de lage prijs voor daggas en diverse afbestellingen van Europese afnemers.

De verwachting is dat daggas stabiel kan blijven door het ruime aanbod en de langetermijnprijzen kunnen wellicht door sentiment licht verder stijgen.

De langetermijncontracten zijn licht gestegen doordat de prijs van kolen en CO2-emissierechten zijn gestegen

Daghandel elektra volatiel door weer

De daghandel had afgelopen week een hoger niveau dan we de laatste maanden gewend waren. Een reden hiervoor is een minder royaal aanbod van zon en wind, waardoor er meer elektra opgewekt is met gas- en kolencentrales. Echter, er zijn afgelopen weekend door de enorme hoeveelheid wind weer lage uren voorbij gekomen en ook zelfs negatieve uren.

Langetermijncontracten licht gestegen

De langetermijncontracten zijn licht gestegen doordat de prijs van kolen en CO2-emissierechten zijn gestegen. De emissierechten zijn terug op het niveau van voor de coronauitbraak en bevatten veel speculatief opdrijvende aspecten. Ook de politiek lijkt de prijs op te drijven blijkt uit berichten over het innen van gelden om de Europese energietransitie te bekostigen.

Chinese kolencentrales

Na de lockdown in het voorjaar draaien in China de cementfabrieken en kolencentrales inmiddels weer op vol vermogen. Als gevolg hiervan schiet de CO2-uitstoot omhoog. Die is nu zelfs 4 tot 5% hoger dan in dezelfde tijd vorig jaar, blijkt uit Chinese overheidsstatistieken. Mede hierdoor is er opwaartse druk op de prijs van kolen ontstaan, wat de prijs van de langetermijncontracten beïnvloedt.

Japan vervangt honderd kolencentrales

De rol van kolen blijkt elders ook nog niet helemaal uitgespeeld te zijn. Japan is namelijk voornemens om circa honderd kolencentrales te gaan vervangen voor twintig grote kolencentrales met gelijke electra-opbrengst. Deze berichten staan loodrecht op de wens van de Japanners om voor waterstof te kiezen, de Olympische Spelen zouden namelijk voor 100% voorzien worden van energie uit waterstof als opmaak voor wat in de toekomst werkelijkheid zou worden. De verwachting is dat de prijs van de dagcontacten voornamelijk afhankelijk zal zijn van de weersomstandigheden. De langetermijncontracten kunnen nog verder meestijgen met de prijs van CO2-emissierechten en de financiële beurzen.

Olieprijzen zijn gestegen

De olieprijzen bereikten donderdag 2 juli het hoogste punt in vier maanden, als reactie op de economische cijfers uit de VS en China omdat deze gunstiger waren dan waar analisten rekening mee hadden gehouden. Ook is de vraag naar olie mondiaal licht gestegen, waardoor onder andere de olievoorraad in Amerika daalde en doordat er steeds minder geproduceerd wordt door schalie-oliebedrijven. Er heerst echter wel veel vrees in Amerika voor een verdere en nog snellere verspreiding van het coronavirus, waardoor de vraag nog verder onder druk kan komen te staan en een geleidelijke herstel van de vraag naar olie in Amerika zal aantasten. Er lijkt te geschieden waarvoor deskundigen hadden gewaarschuwd, namelijk een tweede golf van coronabesmettingen.

OPEC+ zal zich wellicht niet eeuwig inhouden en zal vanaf augustus haar productie weer willen opvoeren

OPEC+

Op dit moment is OPEC+ het enige aanbodinstrument om de markt aanzienlijk te verkrappen. Dit hebben ze onder meer voor elkaar gekregen door een vloot aan olietankers te beladen en op zee te parkeren. Door de beperking van de productie lijkt het aantal tankers op zee in aantal af te nemen. Aan het einde van deze maand loopt de verlenging van de productieverlagingen af en producenten staan te popelen om productieverlagingen te verminderen. OPEC+ zal zich wellicht niet eeuwig inhouden en zal vanaf augustus haar productie weer willen opvoeren. Tegelijkertijd zullen de landen beseffen dat ze zich dan wederom moeten voorbereiden op bodemprijzen voor olie. De verwachting is dat de olieprijzen kunnen dalen als vraagvooruitzichten in de VS verslechteren.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

de Bruijn
Sjors de Bruijn Analist energiebureau Nife

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.